0
ประวัติศาสตร์การสงครามสมัยธนบุรี
เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่คนไทย ควรได้รู้ ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี และวิถีแห่งแม่ทัพกับสงครามในสมัยธนบุรี
หนังสือ427.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การสงครามที่เกิดขึ้นตลอดสมัยของกรุงธนบุรี นับเป็นส่วนสำคัญของประวัติศาสตร์ไทยที่สะท้อนความเหนื่อยยากของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีที่ต้องทำสงคราม สูญเสียทั้งเลือดเนื้อและหยาดน้ำตา กว่าที่จะได้มาซึ่งอิสรภาพความเป็นปึกแผ่นและมั่นคงของบ้านเมืองสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นการศึกษาเรื่องการสงครามที่เกิดขึ้นในสมัยธนบุรี จึงไม่ใช่เพียงการศึกษา เพื่อให้รู้ว่าสงครามนั้นเกิดขึ้นอย่างไร ฝ่ายใดชนะและฝ่ายใดแพ้ แต่ควรศึกษาให้ลึกลงไปถึงเหตุแห่งที่มาและความเสียหายอันเกิดขึ้นจากการสงครามที่ ไม่ว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ชนะหรือแพ้ ต่างก็ต้องย่อยยับด้วยกันทั้งสิ้น สำคัญกว่านั้นคือต้องใช้ประวัติศาสตร์เหล่านั้นมาเป็นบทเรียนสอนตนและสังคม ว่าจงอย่าปล่อยให้ประวัติศาสตร์เหล่านั้นกลับมาซ้ำรอยได้อีก

สารบัญ

นำเรื่องประวัติศาสตร์การสงครามสมัยธนบุรี
ส่วนที่ 1 กรุงฯ แตก พระยาตาก: ปฐมบทแห่งการสงครามในสมัยธนบุรี
ส่วนที่ 2 สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีกับสงครามครั้งเสียกรุงฯ
ส่วนที่ 3 ธนบุรีศรีมหาสมุทรกับศูนย์กลางทางอำนาจและยุทธศาสตร์การสงคราม
ส่วนที่ 4 สงครามมหาราชประกาศพระราชอาณาจักร
ส่วนที่ 5 สงครามคราวขยายพระราชอาณาเขต
ส่วนที่ 6 พิชัยสงครามสมัยธนบุรี: ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี และวิถีแห่งแม่ทัพ
ส่วนที่ 7 บทสรุป

คำนิยม
หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เหมาะเฉพาะนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ หรือนักเรียน นักศึกษาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบุคคลทั่วไป ที่สนใจใคร่รู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ บุนนาค- ราชบัณฑิตสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164371170 (ปกอ่อน) 496 หน้า
ขนาด: 151 x 226 x 26 มม.
น้ำหนัก: 685 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ศรีปัญญา, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน