0
ประวัติศาสตร์การออกแบบอุตสาหกรรม
เป็นการศึกษาสิ่งของต่าง ๆ ที่ถูกออกแบบขึ้นมา ในบริบทของประวัติศาสตร์และสไตล์ศิลปะ ซึ่งครอบคลุมถึงสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง เทคนิคการผลิต และสุนทรียศาสตร์
หนังสือ361.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การออกแบบในมุมมองทางประวัติศาสตร์เป็นการศึกษาสิ่งของต่าง ๆ ที่ถูกออกแบบขึ้นมาในบริบทของประวัติศาสตร์และสไตล์ศิลปะ ซึ่งครอบคลุมสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง เทคนิคการผลิต และสุนทรียศาสตร์ ในการศึกษาประวัติศาสตร์การออกแบบ อาจใช้สิ่งของทุกชนิดที่เกิดขึ้นจากการออกแบบเป็นตัวทดลอง ไม่ว่าแฟชั่น หัตถกรรม เครื่องตกแต่งภายในอาคาร สิ่งทอ งานเรขศิลป์ ผลผลิตเชิงอุตสาหกรรม หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

สารบัญ

บทนำ
- ความหมายของประยุกต์ศิลป์ การออกแบบอุตสาหกรรม และการออกแบบ
- ความหมายของการออกแบบสมัยใหม่
- การออกแบบกับการบริโภค
- งานออกแบบ ค่านิยม และความหมาย
- ไตรศตวรรษของการเปลี่ยนแปลง

1. เศรษฐกิจและประยุกต์ศิลป์สมัยใหม่ (1700-1865)
2. ศิลปะ หัตถกรรม และเครื่องจักรกล
3. ศิลปะ อุตสาหกรรม และนักอุดมคติ หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 (1918-1944)
4. นวนิยมนานาชาติและวัฒนธรรมมวลชนหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 1945-1960
5. 1960-2000 ช่วงปีแห่งความก้าวหน้า การประท้วง และพหุภาคนิยม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165382656 (ปกอ่อน) 472 หน้า
ขนาด: 170 x 239 x 23 มม.
น้ำหนัก: 700 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน