0
ประวัติศาสตร์ประติมากรรม (ฉบับสุดคุ้ม)
5 บทเรียง โดยได้เรียง เป็นยุคสมัยตามประวัติศาสตร์
หนังสือ104.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ ได้ให้ความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ประติมากรรม เรียงยุคสมัยตามประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกโดยทั่วไป จากประติมากรรมตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงประติมากรรมสมัยใหม่ ที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา พัฒนาการ แนวคิด ความเชื่อ สุนทรียภาพ ในแต่ละยุคสมัย และลัทธิของประติมากรรมต่างๆ อย่างละเอียด โดยรวบรวมข้อมูลจากจากเอกสารและตำราประวัติศาสตร์ศิลป์ที่เชื่อถือได้

   นอกจากนี้ในภาคผนวก ยังได้สอดแทรกความรู้ด้านประติมากรรมในประเทศไทย ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาตร์ชาติไทย จนถึงประติมากรรมร่วมสมัยในประเทศไทย เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้าใจถึงความเป็นมาของประติมากรรมในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจทางด้านทัศนศิลป์แขนงประติมากรรมทุกท่าน

สารบัญ

บทนำ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์ประติมากรรม
บทที่ 1 ประติมากรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์โบราณ
บทที่ 2 ศิลปกรรมสมัยกลาง
บทที่ 3 ประติมากรรมสมัยใหม่ยุคบุกเบิก
บทที่ 4 ประติมากรรมสมัยใหม่และลัทธิทางศิลปะ
บทที่ 5 ประติมากรรมร่วมสมัย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164283114 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 180 x 254 x 8 มม.
น้ำหนัก: 290 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์วาดศิลป์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน