0
ประวัติศาสตร์ประเทศในกลุ่มอาเซียน (2) เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน (ฉบับเสริมข้อมูลใหม่)
รู้จักกับประวัติความเป็นมาของประเทศในกลุ่มอาเซียนแต่ละประเทศ ตั้งแต่สมัยเริ่มต้นสร้างชาติจนถึงปัจจุบัน เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ในการเข้าเป็นหนึ่งในประชาชาคมอาเซียน
หนังสือ180.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ทุก ๆ ประเทศในโลกล้วนแต่ต้องมีประวัติศาสตร์กันทั้งสิ้น และประวัติศาสตร์ของทุกประเทศ ก็ไม่ได้เป็นเพียงแต่สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงรากเหง้าเผ่าพันธุ์ของประชาชาตินั้น ๆ เท่านั้น แต่ยังถือเป็นบทเรียนสำหรับการดำเนินวิถีทางของประเทศต่อไปในอนาคตได้อย่างถูกทิศทาง เพื่อให้ประเทศเกิดความเข้มแข็งและรวมเป็นชาติที่มีปึกแผ่นสมบูรณ์

    จากอดีตจนถึงปัจจุบันประวัติศาสตร์สังคมของทุก ๆ ชนชาติ ล้วนแต่มีรูปแบบและวัฒนาการซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่พื้นฐานทางวัฒนธรรมและประเพณีของตน แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่คล้ายกันหมดทุกสังคมก็คือความเจริญงอกงามของทุก ๆ สังคม สำหรับใน "ประวัติศาสตร์ประเทศในกลุ่มอาเซียน" เล่ม 2 นี้ ได้รวบรวมประวัติศาสตร์ของ 6 ประเทศในอาเซียนเอาไว้ ได้แก่   อินโดนีเซีย, มาเลยเซีย, สิงคโปร์, บรูไน, เวียดนาม และ ฟิลิปปินส์ เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศที่เป็นสมาชิกในประชาคมอาเซียน เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ในการเข้าเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียน

สารบัญ

- ประวัติศาสต์เวียดนาม
- ประวัติศาสตร์มาเลเซีย
- ประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย
- ประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์
- ประวัติศาสตร์สิงคโปร์
- ประวัติศาสตร์บรูไน
- ข้อมูลสำคัญอาเซียน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163203458 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 140 x 210 x 9 มม.
น้ำหนัก: 280 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์กอแก้ว, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน