0
ประวัติศาสตร์ล้านนา ฉบับสมบูรณ์
ความเป็นมาของแผ่นดินล้านนา ที่จะทำให้มองเห็นภาพแห่งยุคสมัย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ได้อย่างชัดเจนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
หนังสือ413.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เรามักเรียกดินแดนบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยว่า "ล้านนา" ที่รับรู้ว่างดงามด้วยธรรมชาติแห่งขุนเขา และผู้คนที่มากด้วยน้ำใจไมตรี รวมถึงความงดงามของศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี ที่มากด้วยเอกลักษณ์อันโดดเด่น แต่ในขณะเดียวกัน ถ้าจะย้อนลึกลงไปกว่านั้นถึงที่มาที่ไป ตลอดจนความสำคัญอันมีนัยยะต่อความเป็นประเทศไทยแล้วนั้น คงเป็นเรื่องที่จะมีผู้รู้ไม่มากนัก ทั้งที่การมีอยู่ของอาณาจักรล้านนานั้น มีผลสำคัญยิ่งต่อความเป็นประเทศไทย

    ประวัติศาสตร์แห่งเรื่องราวของแผ่นดินนี้ แม้จะมีอยู่ แต่ดูเหมือนจะกระจัดกระจายยากต่อการสืบค้นสำหรับผู้อ่านทั่วไปที่มิใช่นักประวัติศาสตร์ จนเมื่อ "อาจารย์สรัสวดี อ๋องสกุล" ได้รวบรวมค้นคว้าจนกลายมาเป็น หนังสือ "ประวัติศาสตร์ล้านนา ฉบับสมบูรณ์" เล่มนี้ ที่รวบรวมเรื่องราวได้อย่างครอบคลุม น่าสนใจ และเหมาะกับนักอ่านที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของแผ่นดินล้านนา นับเป็นหนังสือที่จะทำให้เรามองเห็นภาพแห่งยุคสมัย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ได้อย่างชัดเจนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อะไรคือความมั่นคง อะไรคือความขัดแย้ง อะไรคือความเปลี่ยนแปลง เหล่านี้ปรากฏชัดอยู่ในหนังสือเล่มนี้ ที่ดำเนินเรื่องไปตามยุคสมัย จึงทำให้นักอ่านเข้าใจได้อย่างเห็นภาพและมีชีวิต

สารบัญ

บทที่ 1 การศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ล้านนา
บทที่ 2 ประวัติศาสตร์ยุคแว่นแคว้น-นครรัฐในดินแดนล้านนา ก่อนกำเนิดอาณาจักรในพุทธศตวรรษที่ 19
บทที่ 3 อาณาจักรล้านนา (พ.ศ.1839-2101) พัฒนาการของอาณาจักร
บทที่ 4 อาณาจักรล้านนา (พ.ศ.1839-2101) การปกครอง เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรล้านนาและรัฐไท/ไทยใกล้เคียง
บทที่ 5 ล้านนาสมัยพม่าปกครอง (พ.ศ.2101-2317) : จากศูนย์อำนาจสู่รัฐชายขอบ
บทที่ 6 ล้านนาสมัยเมืองประเทศราชแห่งราชอาณาจักรสยาม (พ.ศ.2317-2442)
บทที่ 7 อิทธิพลจักรวรรดินิยมตะวันตกในล้านนา : ล้านนาเปลี่ยนผ่านจากยุคจารีตสู่ยุคใหม่
บทที่ 8 การรวมหัวเมืองประเทศราชล้านนาเข้ากับสยามประเทศ
บทที่ 9 สังคมและเศรษฐกิจของล้านนา (พ.ศ.2317-2476)
บทที่ 10 ภาคเหนือยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เป็นหนังสือวิชาการที่มีการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างครอบคลุมเป็นระบบ ไม่แพ้พงศาวดารโยนกของพระยาประชากิจกรจักร (แช่ม บุนนาค)
- ลำดับของพัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของล้านนาครบถ้วน มีการจัดลำดับยุคสมัยของประวัติศาสตร์ล้านนาตั้งแต่ต้นจนปลาย และนำเสนอได้อย่างชัดเจน
- มีเนื้อหา การรวบรวมหลักฐานและการวิเคราะห์ครบถ้วน มากกว่าหนังสือประวัติศาสตร์ล้านนาเล่มอื่น ๆ ในตลาด

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786161826949 (ปกอ่อน) 560 หน้า
ขนาด: 170 x 238 x 32 มม.
น้ำหนัก: 870 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์อมรินทร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน