0
ประวัติศาสตร์ล้านนา
ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องน่าสนใจ เพราะประวัติศาสตร์ทำให้เรามองเห็นปัจจุบันด้วยภาพของความเป็นจริง
หนังสือ413.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เรามักเรียกดินแดนบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยว่า "ล้านนา" ที่รับรู้ว่างดงามด้วยธรรมชาติแห่งขุนเขา และผู้คนที่มากด้วยน้ำใจไมตรี รวมถึงความงดงามของศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี ที่มากด้วยเอกลักษณ์ อันโดดเด่น แต่ในขณะเดียวกัน ถ้าจะย้อนลึกลงไปกว่านั้นถึงที่มาที่ไปตลอดจนความสำคัญอันมีนัยยะต่อความเป็นประเทศไทยแล้วนั้น คงเป็นเรื่องที่จะมีผู้รู้ไม่มากนัก ทั้งที่การมีอยู่ของอาณาจักรล้านนานั้น มีผลสำคัญยิ่งต่อความเป็นประเทศไทย ประวัติศาสตร์แห่งเรื่องราวของแผ่นดินนี้ แม้จะมีอยู่ แต่ดูเหมือนจะกระจัดกระจาย ยากต่อการสืบค้นสำหรับผู้อ่านทั่วไปที่มิใช่นักประวัติศาสตร์ จนเมื่อ "อาจารย์ สรัสวดี อ๋องสกุล" ได้รวบรวมค้นคว้าจนกลายมาเป็นหนังสือ ประวัติศาสตร์ล้านนา ที่รวบรวมเรื่องราวได้อย่างครอบคลุมและน่าสนใจ และเหมาะกับนักอ่านที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของแผ่นดินล้านนา ซึ่ง "อาจารย์ นิธิ เอียวศรีวงศ์"    บอกว่า "เป็นเสมือนหลักกิโลเมตรแรกๆ บนเส้นางอันแสนไกล...ของการศึกษาประวัติศาสตร์ล้านนา โดยเฉพาะนี่เป็นหนังสือทำให้เรามองเห็นภาพแห่งยุคสมัยทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ได้อย่างชัดเจนมากกว่าการมองเห็นเพียงว่า กษัตริย์พระองค์ไหนเป็นผู้สร้าง อะไรคือความมั่นคง อะไรคือความขัดแย้ง อะไรคือความเปลี่ยนแปลง เหล่านี้ปรากฏชัดอยู่ในหนังสือเล่มนี้ที่ดำเนินเรื่องไปตามยุคสมัยที่ทำให้นักอ่านเข้าใจได้อย่างเห็นภาพและมีชีวิต" 

สารบัญ

บทที่ 1 การศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ล้านนา
บทที่ 2 ประวัติศาสตร์ยุคเเว่นเเคว้น นครรัฐในดินเเดนล้านนา ก่อนกำเนิดอาณาจักรในพุทธศตวรรษที่ 19
บทที่ 3 อาณาจักรล้านนา (พ.ศ.1839-2101) พัฒนาการของอาณาจัก
บทที่ 4 อาณาจักล้านนา (พ.ศ.1839-2101) การปกครอง เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักร
บทที่ 5 ล้านนาสมัยพม่าปกครอง (พ.ศ.2101-2317) จากศูนย์อำนาจสู่รัฐชายขอบ
บทที่ 6 ล้านนาสมัยเมืองประเทศราชเเห่งราชอาณาจักรสยาม (พ.ศ.2317-2442)
บทที่ 7 อิทธิพลจักรวรรดินิยมตะวันตกในล้านนาเเละปัญหาที่เกิดขึ้น
บทที่ 8 การรวมหัวเมืองประเทศราชล้านนาเข้าสู่ส่วนกลาง
บทที่ 9 สังคมเศรษฐกิจของล้านนา (พ.ศ.2317-2476)
บทที่ 10 ภาคเหนือยุคหลังเปลี่ยนเเปลงการปกครอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เป็นหนังสือวิชาการที่มีการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างครอบคลุมเป็นระบบ ไม่แพ้ พงศาวดารโยนกของพระยาประชากิจกรจักร (แช่ม บุนนาค)
- ลำดับของพัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของล้านนาครบถ้วน มีการจัดลำดับยุคสมัยของประวัติศาสตร์ล้านนาตั้งแต่ต้นจนปลาย และนำเสนอได้อย่างชัดเจน
- มีเนื้อหา การรวบรวมหลักฐานและการวิเคราะห์ครบถ้วน มากกว่าหนังสือประวัติศาสตร์ล้านนาเล่มอื่นๆ ในตลาด

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786161800260 (ปกอ่อน) 659 หน้า
ขนาด: 170 x 239 x 41 มม.
น้ำหนัก: 1080 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์อมรินทร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1986
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน