0
ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก (ฉบับสุดคุ้ม)
ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกฉบับสมบูรณ์ ผสานรวมเนื้อหาศิลปะตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงศิลปะร่วมสมัย...
หนังสือ152.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกฉบับสมบูรณ์" เล่มนี้ เขียนขึ้นเพื่อตอบสนองการเรียนการสอนทั้งในหลักสูตรสถาบันการศึกษา และการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกด้วยตนเอง โดยมีมโนทัศน์การเขียนและเรียบเรียงให้ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกเล่มนี้ ผสานรวมเนื้อหาศิลปะตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงศิลปะร่วมสมัย รวมถึงวิธีวิทยาในการจำแนกและกำหนดยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก ตามวิธีวิทยาทางประวัติศาสตร์สากล โดยนำสนอลักษณะรูปแบบศิลปะตะวันตกในแต่ละช่วงเวลาอย่างมีสัมพันธภาพกับบริบท ที่ก่อให้เกิดและกำหนดลักษณะรูปแบบศิลปกรรมดังกล่าวไปพร้อมกัน เพื่อให้ผู้อ่านได้มากไปกว่าความรู้เชิงความจำ

    ประการสำคัญผู้เขียนได้จัดสัดส่วนเนื้อหาให้พอเหมาะต่อการรับรู้ตามแต่ละช่วงตอน และจบสิ้นในเล่มเดียวกัน จึงให้ชื่อว่าประวัติศาสตร์ศิลปะตะะวันตกฉบับสมบูรณ์ ซึ่งผู้เขียนหวังว่าหนังสือประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกเล่มนี้ จะสามารถป็นคู่มือติดตัวของนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ และสาธารณชนที่สนใจความรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก
บทที่ 2 ศิลปกรรมตะวันตกสมัยก่อนประวัติศาสตร์
บทที่ 3 ศิลปกรรมตะวันตกสมัยประวัติศาสตร์ยุคโบราณ
บทที่ 4 ศิลปกรรมตะวันตกอารยธรรมแบบมนุษยนิยม
บทที่ 5 ศิลปกรรมตะวันตกภายใต้อิทธิพลของคริสตศาสนา
บทที่ 6 ศิลปกรรมตะวันตกสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ
บทที่ 7 ศิลปกรรมตะวันตกก่อนเข้าสู่ศิลปกรรมสมัยใหม่ (ศิลปะบารอคและโรโกโก)
บทที่ 8 ศิลปกรรมตะวันตกสมัยใหม่ระยะแรก
บทที่ 9 ศิลปกรรมสมัยใหม่กลุ่มลัทธิอิมเพรสชันนิสม์
บทที่ 10 ศิลปกรรมตะวันตกยุคหลังอิมเพรสชันนิสงม์ถึงสงครามโลกครั้งที่ 1
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164283046 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 182 x 254 x 13 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วาดศิลป์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน