0
ประวัติศาสตร์อีสาน
แบ่งออกเป็น 5 ภาค ประกอบด้วย ประวัติของเมืองต่างๆ ในลุ่มน้ำมูลตอนต้น ลุ่มน้ำมูลตอนล่าง ลุ่มน้ำโขง และการปกครองและการปฏิรูปการปกครองมณฑลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ยังมีภาคผนวกและมีดรรชนีประกอบ
หนังสือ494.00 บาท
e-books(PDF) ?440.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เกิดจากความวิริยอุตสาหะของผู้เขียนในการค้นคว้ารวบรวมเรียบเรียงขึ้นมาเป็นเวลากว่า 20 ปี โดยอาศัยบันทึกของพระวิภาคย์พจนกิจ ซึ่งเป็นบิดาของผู้เขียนประกอบในการเขียนอยู่มาก นักเรียนประวัติศาสตร์ไทย ไม่ว่าจะสนใจภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือไม่ ประวัติศาสตร์อีสานจะช่วยทำให้เข้าใจประวัติศาสตร์ได้ดีขึ้นเป็นอย่างมาก เนื้อหาในเล่มแบ่งออกเป็น 5 ภาค ประกอบด้วย ประวัติของเมืองต่างๆ ในลุ่มน้ำมูลตอนต้น ลุ่มน้ำมูลตอนล่าง ลุ่มน้ำโขง และการปกครองและการปฏิรูปการปกครองมณฑลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ยังมีภาคผนวกและมีดรรชนีประกอบสำหรับให้ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

สารบัญ

ภาค 1 ลุ่มน้ำมูลตอนต้น
บทที่ 1 เมืองนครราชสีมาและชัยภูมิ

ภาค 2 ลุ่มน้ำมูลตอนล่าง
บทที่ 2 นครจำปาศักดิ์
บทที่ 3 เมืองอุบลราชธานี
บทที่ 4 เมืองสุรินทร์ เมืองศรีสระเกษ และเมืองขุขันธ์

ภาค 3 ลุ่มน้ำชี
บทที่ 5 เมืองร้อยเอ็ด
บทที่ 6 เมืองมหาสารคาม
บทที่ 7 เมืองกาฬสินธุ์

ภาค 4 ลุ่มน้ำโขง
บทที่ 8 เมืองอุดรธานี
บทที่ 9 เมืองหนองคายและนครพนม
บทที่ 10 เมืองสกลนคร
บทที่ 11 เมืองขอนแก่นและเมืองเลย

ภาค 5 การปกครองและการปฏิรูปการปกครองมณฑลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บทที่ 12 ลักษณะการปกครองก่อนการปฏิรูป
บทที่ 13 การปฏิรูปการบริหาร
บทที่ 14 หัวเมืองลาวกาว สมัยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร
บทที่ 15 ระบบเทศาภิบาล
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163140715 (-ไม่ระบุ) 720 หน้า
ขนาด: 146 x 214 x 33 มม.
น้ำหนัก: 820 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, สนพ. ม.
เดือนปีที่พิมพ์: 2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน