0
ประวัติศาสตร์เกาหลี : จากยุคเผ่าพันธุ์ถึงยุคสาธารณรัฐใหม่
ย้อนรอยประวัติศาสตร์สองเกาหลี ฉบับสมบูรณ์ที่สุดในเมืองไทย เผยเบื้องลึกศึกโสมขาว-แดง กับการรอคอยอันยาวนานในการรวมชาติเป็นหนึ่งเดียว
หนังสือ494.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แม้ว่า "เกาหลีเหนือ" และ "เกาหลีใต้" จะมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประเพณีร่วมกัน แต่ก็มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ในแง่อุดมการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้เป็นคู่แข่งและมีความขัดแย้งกันมา อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น อุดมการณ์ที่แตกต่างกันดังกล่าว ทำให้พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และนโยบายต่างประเทศของเกาหลีทั้งสองประเทศแตกต่างกัน ซึ่งมีผลโดยตรงต่อวิถีของชาวเกาหลี รวมทั้งมีผลต่อบทบาทของเกาหลีทั้งสองประเทศในประชาคมโลกด้วย การที่จะเข้าใจเกาหลีในปัจจุบันนั้น ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกาหลี ซึ่งได้รับการศึกษาและเรียบเรียงอย่างเป็นระบบนับว่ามีความสำคัญ

    หนังสือ "ประวัติศาสตร์เกาหลี : จาก ยุคเผ่าพันธุ์ถึงยุคสาธารณรัฐใหม่" ซึ่งเขียนโดย "ดร.ไพบูลย์ ปีตะเสน" เล่มนี้ จึงนับว่าเป็นผลงานที่มีประโยชน์อย่างมาก ต่อผู้ที่สนใจความเป็นมาของเกาหลี ในการนี้ การเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ การระบุเสียงอ่านภาษาเกาหลีที่ถูกต้อง ควบคู่ไปกับการระบุอักษรเกาหลี ทำให้หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับผู้อ่านไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ นิสิตนักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป ที่สนใจในประวัติศาสตร์เกาหลีและเกาหลีศึกษาในภาพรวม

สารบัญ

ภาคที่ 1 สังคมเกาหลียุคเริ่มแรก และสังคมเผ่าพันธุ์ในเกาหลี
ภาคที่ 2 สังคมเกาหลียุคโบราณ (ตอนที่ 1)
ภาคที่ 3 สังคมเกาหลียุคโบราณ (ตอนที่ 2)
ภาคที่ 4 สังคมเกาหลียุคกลาง
ภาคที่ 5 สังคมเกาหลียุคใหม่ (ตอนที่ 1)
ภาคที่ 6 สังคมเกาหลียุคใหม่ (ตอนที่ 2)
ภาคที่ 7 สังคมเกาหลียุคใหม่ (ตอนที่ 3)

คำนิยม
การที่จะเข้าใจเกาหลีในปัจจุบันนั้น ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกาหลีที่ได้รับการศึกษาและเรียบเรียงอย่างเป็นระบบนับว่ามีความสำคัญ หนังสือ "ประวัติศาสตร์ เกาหลี : จากยุคเผ่าพันธุ์ถึงยุคสาธารณรัฐใหม่" ซึ่งเขียนโดย ดร.ไพบูลย์ ปีตะเสน จึงนับว่าเป็นผลงานที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้ที่สนใจศึกษาความเป็นมาของเกาหลีศาสตราจารย์ ดร.นภดล ชาติประเสริฐ
ณ เวลาที่ประเทศไทยกำลังสนใจในซอฟต์พาวเวอร์ของเกาหลี อันได้แก่ ภาษาเกาหลีหรือวัฒนธรรมเกาหลีต่าง ๆ หนังสือ "ประวัติศาสตร์เกาหลี : จากยุคเผ่าพันธุ์ถึงยุคสาธารณรัฐใหม่" เล่มนี้ จึงถือว่าเป็นความรู้อันสำคัญในการเผยแพร่ประวัติศาสตร์เกาหลี เป็นภาษาไทยให้แก่ผู้อ่านชาวไทยมุนแบ ซอง- เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทย
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163886071 (ปกอ่อน) 512 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 27 มม.
น้ำหนัก: 545 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์แสงดาว, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน