0
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์ในการเรียบเรียงเพื่อให้นักศึกษาได้มีเอกสารในการศึกษาค้นคว้าและเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมาย
หนังสือ171.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตามหลักสูตรใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้มีเอกสารในการศึกษาค้นคว้า และเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมาย นอกจากนี้ยังเป็นเอกสารสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องราวของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ใช้ค้นคว้าหาความรู้ เพราะภูมิภาคนี้มีความสำคัญในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทั้งในอดีตและปัจจุบันเป็นอย่างมาก

สารบัญ

บทที่ 1 สภาพทั่วไปของเอเชียอาคเนย์สมัยโบราณ
- สภาพทางภูมิศาสตร์
- ความสำคัญของเอเชียอาคเนย์
- เอเชียอาคเนย์ในสมัยโบราณ
ฯลฯ

บทที่ 2 อาณาจักรในหมู่เกาะอินโดจีน พม่า ไทย เวียดนาม
- อาณาจักรศรีวิชัย
- ความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรศรีวิชัย
- อาณาศรีวิชัยสมัยเสื่อม
ฯลฯ

บทที่ 3 ชาติที่ตั้งขึ้นใหม่และการขยายอิทธิพลของจักรวรรดินิยม
- อาณาจักรไทย
- สหภาพพม่า
- ลาว
ฯลฯ

บทที่ 4 ชาติที่อยู่ใต้การปกครองของมหาอำนาจและการต่อสู้เพื่อเอกราช
- การปกครองของมหาอำนาจ
- พม่าภายใต้การปกครองของอังกฤษ
- มลายูภายใต้การปกครองของอังกฤษ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165382564 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 170 x 240 x 11 มม.
น้ำหนัก: 345 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน