0
ประวัติศาสตร์และพื้นฐานการออกแบบภาพเคลื่อนไหว
จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือ เนื้อหาที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนในเรื่องพื้นฐานการออกแบบภาพเคลื่อนไหว มีการเรียบเรียงนำเสนอความรู้พื้นฐานที่สำคัญอย่างชัดเจน
ผู้เขียน วิสิฐ จันมา
หนังสือ465.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ประวัติศาสตร์และพื้นฐานการออกแบบภาพเคลื่อนไหว" เล่มนี้ มีเนื้อหาที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนในเรื่องพื้นฐานการออกแบบภาพเคลื่อนไหว มีการเรียบเรียงนำเสนอความรู้พื้นฐานที่สำคัญอย่างชัดเจน ทันสมัยต่อความก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ทางวิชาการ สามารถนำเอาความรู้ในหนังสือมาใช้อ้างอิง ภายในเล่มมีเนื้อหาครอบคลุมด้านความหมาย ประวัติศาสตร์ เทคนิควิธีการกระบวนการทำงาน ตลอดจนแนวทางการสังเคราะห์ วิเคราะห์สัญลักษณ์ ความหมายในภาพยนตร์การ์ตูนและภาพเคลื่อนไหว เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจค้นคว้าและสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานตั้งแต่ระดับนักเรียน นิสิตนักศึกษา นักออกแบบ นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป

สารบัญ

1. ความหมายและประวัติศาสตร์ภาพเคลื่อนไหว
2. กระบวนการออกแบบสร้างภาพเคลื่อนไหว (Princess of Animation)
3. พื้นฐานการสร้างภาพเคลื่อนไหว (Principle of Animation)
4. เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว
5. การออกแบบตัวละครสำหรับงานออกแบบภาพเคลื่อนไหว (Character Design Animation)
6. ทฤษฎีและหลักการวิเคราะห์คุณค่าของภาพเคลื่อนไหวและภาพยนตร์การตูน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740333456 (ปกอ่อน) 216 หน้า
ขนาด: 190 x 228 x 11 มม.
น้ำหนัก: 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน