0
ประวัติศาสตร์และศิลปะล้านนา
เรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะ โบราณคดี และมรดกศิลปวัฒนธรรมของล้านนา ที่ให้สาระความรู้พื้นฐานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จวบจนถึงสมัยปัจจุบัน
หนังสือ361.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ล้านนา" ในอดีตเป็นกลุ่มบ้านเมืองหรือแคว้นสำคัญที่มีดินแดนตั้งอยู่บนสี่ลุ่มน้ำในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยคือ ปิง วัง ยม น่าน ซึ่งปัจจุบันคือจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน เชียงราย พะเยา บ้านเมืองเหล่านี้มีมีเรื่องราวในทางประวัติศาสตร์ปรากฏชัดเจนอยู่ในเอกสาร ตำนานต่าง ๆ ของท้องถิ่นและมีร่องรอยหลักฐานโบราณวัตถุและโบราณสถานที่มีอัตลักษณ์ของตนเองเหลืออยู่จำนวนมาก "ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สุรพล ดำริห์กุล" อดีตศาสตราจารย์ประจำคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญในด้านประวัติศาสตร์ศิลปะของล้านนา เสนอเรื่องราวของล้านนาทั้งในมิติทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ โบราณคดี และมรดกศิลปวัฒนธรรม จากการประมวลความรู้ในลักษณะเป็นสหวิทยากรที่เปิดมุมมองทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของล้านนา อันจะช่วยเติมเต็มภาพอดีตของล้านนาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทนำ
บทที่ 1 พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในเขตภาคเหนือตอนบน
บทที่ 2 เมืองและรัฐในเขตภาคเหนือตอนบนก่อนล้านนา
บทที่ 3 ประวัติศาสตร์และเมืองสำคัญของล้านนา
บทที่ 4 ศิลปะก่อนล้านนา
บทที่ 5 ปรวัติศาสตร์ศิลปะล้านนา
บทที่ 6 ศิลปะยุคล้านนา
บทที่ 7 ศิลปะล้านนายุคหลังหรือยุคพื้นฟู
บทส่งท้าย
บรรณานุกรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167767987 (ปกอ่อน) 320 หน้า
ขนาด: 166 x 242 x 17 มม.
น้ำหนัก: 545 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เมืองโบราณ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน