0
ประวัติศาสตร์ไทยฉบับสังเขป (Thailand : A Short History)
นำเสนอเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของดินแดนประเทศไทย ในลักษณะ "ประวัติศาสตร์ช่วงยาว" ด้วยกาลเวลาที่ลึกลงในอดีตนับหมื่นปีมาแล้ว ถอยขึ้นมาเรื่อย ๆ จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21 ถึง พ.ศ.2545 (2002)
หนังสือ427.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ศ.เดวิด เค. วัยอาจ" หรือที่รู้จักกันดีในนามของ "อาจารย์วัยอาจ" นั้น เป็นนักประวัติศาสตร์คนสำคัญของสหรัฐอเมริกา เป็นผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หนังสือของท่าน คือ "Thailand : A Short History" หรือ "ประวัติศาสตร์ไทยฉบับสังเขป" นั้น ถือว่าเป็นผลงานชิ้นเยี่ยมสุดของท่าน ซึ่งนำเสนอเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของดินแดนประเทศไทย ในลักษณะ "ประวัติศาสตร์ช่วงยาว" ด้วยกาลเวลาที่ลึกลงในอดีตนับหมื่นปีมาแล้ว ถอยขึ้นมาเรื่อย ๆ จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21 ถึง พ.ศ.2545 (2002)

    ความพยายามที่จะประมวลระยะเวลาหลายพันปีลงไว้ในหนังสือไม่กี่ร้อยหน้านั้น เสมือนกับความพยายามที่จะสัมผัสสาระสำคัญของรูปประติมากรรมด้วยภาพถ่ายเพียงภาพเดียว ในเกือบทุกหน้าของหนังสือเล่มนี้ อาจจะนำไปขยายต่อด้วยผลงานของนักเขียนวิชาการอีกหลาย ๆ รุ่น อย่างไรก็ดี หนังสือเล่มนี้ตั้งเป้าหมายไปยังผู้อ่านทั่ว ๆ ไป ผู้ที่ได้พัฒนาความสนใจของตนต่อประเทศไทย และจะเป็นประโยชน์ต่อ ครูบาอาจารย์ และนักศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่สนใจประวัติศาสตร์ของประเทศตนเองสมดังเจตนารมณ์ของผู้เขียน

สารบัญ

บทที่ 1 เบื้องแรกประวัติศาสตร์ไท-ไต
บทที่ 2 คนไท-ไตและอาณาจักรโบราณต่าง ๆ
บทที่ 3 ศตวรรษของคนไท-ไต พ.ศ.1762-1893 (1219-1350)
บทที่ 4 อยุธยาและเพื่อนบ้าน พ.ศ. 1893-2112 (1351-1569)
บทที่ 5 ราชอาณาจักรอยุธยา พ.ศ.2112-2310 (1569-1767)
บทที่ 6 กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น พ.ศ.2310-2394 (1767-1851)
บทที่ 7 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ และ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ พ.ศ.2394-2453 (1851-1910)
บทที่ 8 กำเนิดลัทธิชาตินิยมชนชั้นนำ พ.ศ.2453-2475 (1910-1932)
บทที่ 9 อำนาจทหาร พ.ศ.2475-2500 (1932-1957)
บทที่ 10 การพัฒนาและการปฏิวัติ พ.ศ.2500-2525 (1957-1982)
บทที่ 11 การเริ่มต้นใหม่ พ.ศ.2519-2545 (1976-2002)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167202976 (ปกอ่อน) 540 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 29 มม.
น้ำหนัก: 625 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, มูลนิธิ โครงการ
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
ชื่อเรื่องต้นฉบับThailand : A Short History
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน