0
ประวัติแนวคิดเศรษฐกิจการเมือง
การทำความเข้าใจเศรษฐศาสตร์ที่ดีที่สุด ควรเริ่มจากการศึกษาประวัติแนวคิดทางเศรษฐกิจ เป็นหนทางที่นำไปสู่กรอบคิด หนังสือเล่มนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างความเข้าใจเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
หนังสือ217.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การทำความเข้าใจเศรษฐศาสตร์ที่ดีที่สุด ควรเริ่มจากการศึกษาประวัติแนวคิดทางเศรษฐกิจ เป็นหนทางที่นำไปสู่กรอบคิด ปัจจุบันการเรียนวิชาประวัติแนวคิดเศรษฐกิจเป็นวิชาบังคับในหลายคณะ โดยมีการเขียนเป็นตำราออกมาหลายเล่มที่มีระดับความเข้มข้นต่างกัน

    หนังสือ "ประวัติแนวคิดเศรษฐกิจการเมือง" เล่มนี้ จึงมีจุดประสงค์เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างความเข้าใจเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความคิดทางเศรษฐกิจและการเมือง ยุคกรีกโบราณ สำนักพาณิชย์นิยม ฟรังซัวส์ เกสเนย์กับคณะฟิซิโอแครต สำนักเศรษฐศาสตร์คลาสสิก อดัม สมิท "ความมั่งคั่งของประชาชาติ" และอื่น ๆ อีกมากมาย เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนของนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีทางด้านเศรษฐศาสตร์

สารบัญ

บทที่ 1 ความคิดทางเศรษฐกิจและการเมือง ยุคกรีกโบราณ
บทที่ 2 สำนักพาณิชย์นิยม
บทที่ 3 ฟรังซัวส์ เกสเนย์กับคณะฟิซิโอแครต
บทที่ 4 สำนักเศรษฐศาสตร์คลาสสิก
บทที่ 5 อดัม สมิท "ความมั่งคั่งของประชาชาติ"
บทที่ 6 เดวิด ริคาร์โด "ทฤษฎีมูลค่า"
บทที่ 7 สังคมนิยมยูโธเปีย
บทที่ 8 คาร์ล มาร์กซ์
บทที่ 9 วิธีวิเคราะห์ระบบทุนนิยมของคาร์ล มาร์กซ์ (Method)
บทที่ 10 ทฤษฎีว่าด้วย "วิกฤติเศรษฐกิจ"
ฯลฯ

คำนิยม
การเขียนประวัติความคิดทางเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์การเมือง เชิงวิเคราะห์วิพากษ์ ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ที่นักวิชาการทั่ว ๆ ไป จะเขียนได้ เพราะนอกจากต้องมีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์การเมืองแล้ว ยังต้องเข้าใจบริบทประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความต้องการของประเทศชาติและของประชาชนในยุคต่าง ๆ ด้วย รองศาสตราจาร์ย์ ดร.วรวิทย์ เจริญเลิศ จึงเป็นคนหนึ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการเขียนงานวิชาการด้านนี้ และผู้เขียนเห็นว่า งานชิ้นนี้ของ ดร.วรวิทย์ มีคุณูปการต่อผู้ที่สนใจงานด้านนี้มาก งานชิ้นนี้จึงเหมาะสมที่จะเป็นแบบเรียนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ซึ่งยังขาดแคลนตำราระดับนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขาดแคลนงานเชิงวิพากษ์วิเคราะห์รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164855021 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 11 มม.
น้ำหนัก: 450 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์อรอนงค์ นิธิภาคย์
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน