0
ประสบการณ์ประชาธิปไตยจีน
สะท้อนประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของตะวันตกและตะวันออก รวมทั้งย่อประวัติศาสตร์การเมืองจีนในช่วงกว่าร้อยปี มานำเสนอได้อย่างครอบคลุมและลึกซึ้ง
ผู้เขียน Fang Ning (ฝางหนิง)
หนังสือ470.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    จุดเริ่มต้นของการเมืองแบบประชาธิปไตยของจีนคือ วิกฤตในการอยู่รอดของประชาชาติ ที่เกิดจากการรุกรานของลัทธิล่าอาณานิคมจากต่างชาติ การรักษาประเทศให้อยู่รอด เป็นจุดเริ่มต้นทางประวัติศาสตร์และจุดกำเนิดเชิงตรรกะของการสร้างการเมืองทั้งหมดของจีนสมัยใหม่ เพื่อกอบกู้ประเทศจีนจากการถูกครอบงำและรักษาชาติจีนให้อยู่รอด

    อนาคตของประชาธิปไตยในจีน ต้องดำเนินไปอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ มองและวิเคราะห์ปัญหาจากสภาพความเป็นจริง และด้วยความสุขุม สิ่งสำคัญคือ ต้องเริ่มต้นจากสภาพความเป็นจริง และอ้างอิงตามประสบการณ์ที่ผ่านมา จึงจะสามารถผลักดันการพัฒนาประชาธิปไตยได้อย่างแข็งขันและต่อเนื่อง เหล่านี้คือปัญญาที่สำคัญที่มอบให้แก่ผู้คน อันเกิดจากประสบการณ์ของจีนในการสร้างประชาธิปไตย

    แม้ว่าประเทศใดประเทศหนึ่งจะเลือกเส้นทางการเมืองแบบประชาธิปไตยก็ตาม รูปธรรมสุดท้ายจะเลือกรูปแบบประชาธิปไตยเป็นแบบใด ก็จะต้องแตกต่างออกไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความหลากหลายของประชาธิปไตยเป็นตัวกำหนดว่า ประชาธิปไตยแบบตะวันตกไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบเดียวในโลกปัจจุบัน การใช้มาตรฐานที่เป็นหนึ่งเดียวในการตัดสินกระบวนการทางประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนนั้น ย่อมไม่ได้เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์

สารบัญ

บทนำ ย่างก้าวสู่ประชาธิปไตยของจีน
บทที่ 1 จุดเริ่มต้นทางประวัติศาสตร์และการแสวงหาประชาธิปไตยจีน
บทที่ 2 การเมืองแบบประชาธิปไตยกับสภาพพื้นฐานของประเทศ
บทที่ 3 การสร้างการเมืองแบบประชาธิปไตยของจีนในปัจจุบัน
บทที่ 4 ความเป็นเอกภาพของการคุ้มครองสิทธิรวมกับการรวมศูนย์อำนาจ
บทที่ 5 จุดเน้นการพัฒนาประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ
บทที่ 6 การพัฒนาสิทธิของประชาชนอย่างค่อยเป็นค่อยไป
บทที่ 7 ผลักดันปัญหาและส่งเสริมด้วยการนำร่อง
บทที่ 8 การเปรียบเทียบประสบการณ์ประชาธิปไตยในประเทศต่างๆ
บทที่ 9 กลยุทธ์และการสร้างโอกาสประชาธิปไตยของจีน
บทส่งท้าย วาทกรรมประชาธิปไตยของจีน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165729215 (ปกอ่อน) 520 หน้า
ขนาด: 162 x 230 x 30 มม.
น้ำหนัก: 775 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ, มูลนิธิสถาบัน
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : China Social Sciences Press
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน