0
ประเด็นข้อสอบสำหรับสอบบรรจุฯ ศาลยุติธรรม
หนังสือ142.50 บาท
สภาพเก่าปานกลาง75.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

                      การทำข้อสอบกฎหมาย ระเบียบ จะต้องมีความแม่นยำ และตรงประเด็นฉะนั้นของให้ทุกท่านได้ให้ความสำคัญต่อภาคนี้เป็นอย่างมากเพราะคะแนนเต็ม 200 คะแนนท่านมีโอกาศทำคะแนนให้สูงหากท่านได้ศึกษาและจดจำประเด็นต่าง ๆ ของข้อสอบในคู่มือเล่มนี้แล้วจะสามารถทำข้อสอบภาค ข.ได้อย่างสบายมั่นใจและไม่ผิดพลาด

สารบัญ

- หลักสูตรการสอบแข่งขัน
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543
- พระธรรมนูญศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2228300000645 (ปกอ่อน) 133 หน้า
ขนาด: 210 x 292 x 9 มม.
น้ำหนัก: 345 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์ไชยวัฒน์ ดวงพุฒ
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน