0
ประเทศไทยในความคิดของเมธีวิจัยอาวุโส เล่ม 1
บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
หนังสือ256.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ประเทศไทยในความคิดของเมธีวิจัยอาวุโส" เป็นการประมวลผลงานวิชาการของเมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม ที่ชวนให้ผู้อ่านร่วมกันมองอนาคตของประเทศไทยผ่านเลนส์ของเมธีวิจัยอาวุโส และเกิดบทสนทนาแลกเปลี่ยนทางความคิด อันจะนำไปสู่การออกแบบและสร้างสถาปัตยกรรมของสังคมไทยในอนาคตร่วมกัน

สารบัญ

- ภาษาไทย ภาษาชาติ: การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวเพื่อธำรงอยู่ในโลกปัจจุบัน
- เมื่อวัฒนธรรมเป็นทุนในบริบทเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยว: ส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์?
- รามเกียรติ์ ปรัชญา และคุณธรรม
- ประวัติศาสตร์ความรัก: จากวรรณคดีไทยสู่โลกปัจจุบัน
- กำเนิดและพัฒนาการของตลาดสดอีสาน
- การปันผลทางประชากรระยะที่ 3 ก้าวสู่ สังคมสูงวัยระดับสูงสุด (Super-aged Society) ของไทย
- 60 ปี แห่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย โอกาสและความผิดพลาด
- จีนข้ามชาติในยุคโลกาภิวัฒน์
- การไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จุดเริ่มต้นของการสร้างวัฒนธรรมต้านโกง
- บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164171121 (ปกอ่อน) 272 หน้า
ขนาด: 166 x 240 x 15 มม.
น้ำหนัก: 430 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สนับสนุนการวิจัย, สนง. กองทุน
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน