0
ประเทศไทยในความคิดของเมธีวิจัยอาวุโส เล่ม 2
ประมวลผลงานวิชาการของเมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม ที่ชวนให้ผู้อ่าน ร่วมกันมองอนาคตของประเทศไทยผ่านเลนส์ของเมธีวิจัยอาวุโส และเกิดบทสนทนาแลกเปลี่ยนทางความคิด
หนังสือ304.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ประเทศไทยในความคิดของเมธีวิจัยอาวุโส เล่ม 2" เล่มนี้ ประกอบด้วยบทความวิชาการทั้งด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม จำนวน 12 บทความ เนื้อหามีทั้งด้านภาษา วรรณคดี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี กฎหมาย มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ และรัฐศาสตร์ เพื่อให้ผู้อ่านทั้งที่เป็นผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้ใช้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้

    เนื้อหาภายในเล่มเป็นการประมวลผลงานวิชาการของเมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม ที่ชวนให้ผู้อ่าน ร่วมกันมองอนาคตของประเทศไทยผ่านเลนส์ของเมธีวิจัยอาวุโส และเกิดบทสนทนาแลกเปลี่ยนทางความคิด อันจะนำไปสู่การออกแบบและสร้างสถาปัตยกรรมของสังคมไทยในอนาคตร่วมกัน

สารบัญ

- คิดเป็นวิชาการรากฐานของเพลงลูกทุ่ง : กรณีศึกษา "สาวนาสั่งแฟน"
- ปัญหาความเกี่ยวพันที่กดทับระหว่างประวัติศาสตร์กับชาติ
- ศิลปินไทยในท้องถิ่น รกเหง้า และงานวิจัยในมหาวิทยาลัย
- ก้าวข้ามพรมแดนโบราณคดีสำนักตะวันตก : กรณีศึกษายุคก่อนประวัติศาสตร์ "ให้บินเนียน" ในประเทศไทย
- วรรณคดีศึกษาเชิงประเมินคุณค่า : ประสบการณ์จากการตัดสินรางวัลวรรรกรรม
- เรือนพื้นถิ่นและบริบทของกลุ่มชาติพันธุ์ไทนอกประเทศไทยกรณีศึกษากลุ่มไท-ลาว : พวนในเชียงขวางสาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และไทดำในเดียนเบียน และเซินลา เวียดนาม
- ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) และมาตรการทางกฎหมายในการรับมือ
- เรื่องเล่ากับการรับรู้ (Narratives and Subjectivity)
- แรงงานย้ายถิ่นข้ามชาติและทิศทางนโยบายของประเทศไทย
- แนวทางการนำนโยบายการศึกษาสู่การปฏิบัติ
- ปัญหาเรื่องบรรพบุรุษของคนไทยมาจากไหนกับพลวัตของชาตินิยมไทย
- อุตมภาพในการช่วงชิงอำนาจรัฐของสองขั่วการเมือง : บทวิเคราะห์กรณีเจ้าพระยาวิชเยนทร์ และนายพลเดฟาร์จ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164171244 (ปกอ่อน) 328 หน้า
ขนาด: 166 x 240 x 18 มม.
น้ำหนัก: 520 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สนับสนุนการวิจัย, สนง. กองทุน
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน