0
ประเพณีในอาเซียน : ชุดประชาคมอาเซียน ฉบับการ์ตูน (PDF)
สะท้อนวัฒนธรรมและความเชื่อของแต่ละประเทศ สามารถนำไปใช้เป็นความรู้รอบตัว และทำให้เกิดความเข้าใจประเพณีของประเทศต่างๆ ในอาเซียน เพื่อให้เราได้เรียนรู้และก้าวสู่ "ประชาคมอาเซียน" ไปพร้อมๆ กัน
e-books(PDF) ?395.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้จะช่วยน้องๆ ได้รู้จักกับประเพณีสำคัญของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งสะท้อนวัฒนธรรมและความเชื่อของแต่ละประเทศ ผ่านเรื่องราวและภาพประกอบสุดน่ารัก ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นความรู้รอบตัว และทำให้เกิดความเข้าใจประเพณีของแต่ละประเทศต่างๆ ในอาเซียน เพื่อให้เราได้เรียนรู้และก้าวสู่ "ประชาคมอาเซียน" ไปพร้อมๆ กัน

สารบัญ

- รู้จัก "ประเพณีสำคัญในอาเซียน" เพื่อก้าวสู่ "ประชาคมอาเซียน"
- ประเพณีไทย Thailand Tradition
- ประเพณีมาเลเซีย Malaysia Tradition
- ประเพณีฟิลิปปินส์ Philippines Tradition
- ประเพณีสิงคโปร์ Singapore Tradition
- ประเพณีอินโดนีเซีย Indonesia Tradition
- ประเพณีบรูไนดารุสซาลาม Brunei Darussalam Tradition
- ประเพณีเวียดนาม Vietnam Tradition
- ประเพณีลาว Laos Tradition
- ประเพณีเมียนมาร์ Myanmar Tradition
- ประเพณีกัมพูชา Cambodia Tradition

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840220028 (PDF) 80 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน