0
ประเพณีไทยภาคเหนือ
เราจะดูวิถีชีวิตของคนที่รวมกันอยู่เป็นสังคม ว่ามีความคิดเห็นและมีความเชื่อถือ เป็นอย่างไรก็อาจดูได้โดยอนุมานจากเรื่องประเพณีของคนในสังคมนั้น
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ประเพณีไทยภาคเหนือ" ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้ เป็นประเพณีของชาวบ้าน ซึ่งผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นจากการท่องเที่ยวไปศึกษาตามหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจัดหวัดต่าง ๆ ทางภาคเหนือ ประเพณีประจำถิ่นและประเพณีบางอย่างก็ตรงกับทางภาคกลาง ประเพณีบางอย่างก็คล้ายคลึงกับภาคอีสาน จะผิดเพี้ยนก็เพียงข้อปลีกย่อยบางประการเท่านั้น หลากประเพณีที่ได้คัดสรรนำมาถ่ายทอดจะช่วยให้ผู้ที่สนใจได้เข้าใจในประเพณีพื้นเมืองของเผ่าไทยยวน ไทยลาวในภาคเหนือ ซึ่งปัจจุบนชอบเรียกตัวเองว่า "คนเมือง" ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- ประเพณีประจำปีของชาวเหนือ
- ประเพณีสงกรานต์ - ปีใหม่
- ประเพณีการทานเจดีย์ทราย
- ประเพณีปล่อยนกปล่อยปลา
- ประเพณีดำหัว
- ประเพณีเข้าอินทขีล
- ประเพณีแฮกนา (แรกนา)
- ประเพณีการปลูกเรือน
- ประเพณีสืบชาตา
- ประเพณีทานข้าวสลาก (หรือกิ๋นก๋วยสลาก)
ฯลฯ

คำนิยม
เราจะดูวิถีชีวิตของคนที่รวมกันอยู่เป็นสังคม ว่ามีความคิดเห็นและมีความเชื่อถือเป็นอย่างไรก็อาจดูได้โดยอนุมานจากเรื่องประเพณีของคนในสังคมนั้น ทั้งนี้ก็เพราะประเพณีที่สืบ ๆ ต่อกันมาแต่ปรัมปรา ซึ่งคนในสังคมนั่นเองที่ปั้นคนให้เป็นคนในชนชาตินั้นหรือถิ่นนั้นเป็นเฉพาะ ข้าพเจ้ามีความยินดีและพอใจ เมื่อได้อ่านหนังสือเรื่อง ประเพณีไทยภาคเหนือ ซึ่งนายสงวน โชติสุขรัตน์ เป็นผู้เรียบเรียงเสฐียรโกเศส
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164370838 (ปกอ่อน) 288 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 16 มม.
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ศรีปัญญา, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน