0
ประเภทหนึ่งประเภทเดียว (ปกแข็ง)
การสร้างสาวกอย่างตั้งใจ ที่เปลี่ยนนิยามความสำเร็จให้กับพันธกิจ
ผู้เขียน เอ็ดมันด์ ชาน
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้พูดอย่างตรงประเด็นมากต่อคนรุ่นเรา และเรียกร้องความสนใจสู่หลักการพื้นฐานของการทวีคูณฝ่ายจิตวิญญาณที่ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงโลกแล้วในพันธกิจของพระเยซู สิ่งที่คุณถืออยู่นี้คือสาระสำคัญของการเป็นสาวกยุคพระคัมภีร์ใหม่ในบริบทปัจจุบัน ผู้เขียนได้นำเสนอความจริงจากสมัยโบราณสำหรับยุคใหม่อย่างชำนิชำนาญ ด้วยความเรียบง่ายอย่างจับใจ เขาวางโครงวิธีการที่คนของพระเจ้าจะสามารถเดินตามจังหวะของพระมหาบัญชาของพระคริตส์ได้

    นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้กล่าวถึงประเด็นต่าง ๆ ในวงกว้าง เรื่องการเป็นสาวกและการเป็นผู้นำในเชิงปฏิบัติการ ซึ่งแบ่งออกเป็นสี่ส่วนสำคัญ ทั้งการมองเห็นปัญหาในขั้นวิกฤติ เข้าใจยุทธศาสตร์ตามแบบพระคัมภีร์ กำหนดผลผลิต และทำภารกิจให้สำเร็จ ถึงแม้จะไม่ครอบคลุมทุกอย่าง แต่ก็มีข้อมูลเพียงพอที่ใคร ๆ ก็สามารถเริ่มลงมือทำได้!

สารบัญ

ตอนที่หนึ่ง: อธิบายคำศัพท์ของเรา
ตอนที่สอง: มองเห็นปัญหาขั้นวิกฤติ
ตอนที่สาม: เข้าใจยุทธศาสตร์ตามแบบพระคัมภีร์
ตอนที่สี่: กำหนดผลผลิต
ตอนที่ห้า: จงทำภารกิจให้สำเร็จ

คำนิยม
"หนังสือ ประเภทหนึ่งประเภทเดียว เป็นหนังสือเรียกร้องให้เรายึดพระมหาบัญชาที่ให้เราสร้างสาวก ซึ่งพระเยซูทรงมอบไว้ให้อย่างเคร่งครัด นั่นหมายความว่า คุณไม่ได้เป็นเพียงสาวก แต่เป็นผู้สร้างสาวกด้วย คุณรู้ (เมื่อคุณกลายเป็นผู้เชื่อ) คุณเติบโต (เมื่อคุณกลายเป็นสาวก) คุณแสดงออกมา (เมื่อคุณกลายเป็นผู้สร้างสาวก) และเอ็ดมันด์ ชาน จะแสดงให้คุณดูวิะีที่จะรู้ - เติบโต - แสดงออกมา!"ดร.ซามูเอล อาร์. จันด์- ผู้เขียนหนังสือ Cracking Your Church's culture Code (www.samchand.com)
"ผมยังไม่เคยเจอเอ็ดมันด์ ชาน เป็นส่วนตัว แต่ผมได้พบ เอ็ดมันด์ ชาน โดยผ่านทางคนที่ได้รับอิทธิพลจากชีวิตของเขา รวมทั้งคนที่เขาเคยสร้างและคนที่สร้างเขาให้เป็นสาวก คำพยานของคนเหล่านั้นเป็นหลักฐานสำคัญที่สุด ที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นแค่เพียงคำพูดลอยๆ แต่เป็นการรวบรวมประสบการณ์ชีวิตที่ยาวนาน ของคนที่เข้าใจพิมพ์เขียวของพระเจ้า เรื่องการเป็นสาวก และแสดงออกมาในการดำเนินชีวิต"ดร. ซามูเอล โอห์- ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร/ ซีอีโอ The Lausanne Movement
"ทั่วโลกในปัจจุบันนี้ ดูเหมือนพระวิญญาณของพระเจ้าจะกระตุ้นความกระหายใหม่ขึ้นมา สำหรับการเป็นสาวกแบบตั้งใจ ซึ่งนำคุณลักษณะและความเชี่ยวชาญของพระเยซูเข้ามาในชีวิตของคนธรรมดาๆ หนังสือประเภทหนึ่งประเภทเดียว เป็นหนังสือที่ล้นด้วยสติปัญญาซึ่งพัฒนาขึ้นจากการสร้างสาวกในหลายปี ที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลมาก ผมเห็นพ้องต้องกันอย่างยิ่งกับเนื้อหาสาระ และใคร่แนะนำหนังสือเล่มนี้อย่างจริงใจ ให้กับใครก็ได้ที่อยากจะเติบโตในความสามารถทึี่จะสร้างสาวกของพระเยซู"ไมค์ บรีน- ผู้ก่อตั้ง/ หัวหน้าทีมระดับโลก 3DM "ถ้าคุณปรารถนาที่จะพัฒนาชุมชนคริสตจักรของคุณ ให้กลายเป็นพันธกิจที่สร้างสาวกอย่างตั้งใจแล้ว หนังสือประเภทหนึ่งประเภทเดียว เป็นหนังสือที่ต้องอ่าน เพราะจะเป็นคู่มือนำคุณและหนุนคุณให้ก้าวแต่ละก้าวที่จำเป็น ในการฝึกชีวิตการเป็นสาวก เพื่อจะได้ปลุกปั้นผู้นำฆราวาสที่หยั่งรู้และมีวุฒิภาวะ เอ็ดมันด์ ชาน เป็นผู้นำคริสตจักรอีแวนเจลิคอล ที่ร้อนรนใจและทุ่มเทในการติดตามการขยายอาณาจักรของพระเจ้า เราสามารถจะพรรณาถึงชีวิตเขาด้วยคำนี้คือ "ทุ่มสุดตัว" เพื่อการสร้างสาวก"
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167860213 (ปกแข็ง) 374 หน้า
ขนาด: 143 x 212 x 26 มม.
น้ำหนัก: 505 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์กนกบรรณสาร
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2016
ชื่อเรื่องต้นฉบับA Certain Kind
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Convenant Evangelical Free Church, Singapore
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน