0
ประเมินมูลค่าหุ้น ฉบับใช้งานจริง
มีการเชื่อมโยงวิธีประเมินมูลค่าต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ทั้งยังแสดงตัวอย่างให้เห็นโดยละเอียดว่า การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีต่าง ๆ นั้น ควรให้ผลลัพธ์ออกมาสอดคล้องกัน ไม่ใช่วิธีหนึ่งก็ได้ตัวเลขออกมาค่าหนึ่ง
ผู้เขียน Seth Bernstrom
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การประเมินมูลค่าหุ้น ถือเป็นหัวใจของการลงทุนแบบเน้นคุณค่า หนังสือ "ประเมินมูลค่าหุ้น ฉบับใช้งานจริง" เล่มนี้ แปลและเรียบเรียงจาก "Valuation : The Market Approach" ที่แม้ชื่อหนังสือเหมือนจะเน้นวิธีอ้างอิงตลาด แต่ก็มีการเชื่อมโยงวิธีประเมินมูลค่าต่างๆ เข้าด้วยกัน ทั้งยังแสดงตัวอย่างให้เห็นโดยละเอียดว่า การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีต่างๆ นั้น ควรให้ผลลัพธ์ออกมาสอดคล้องกัน ไม่ใช่วิธีหนึ่งก็ได้ตัวเลขออกมาค่าหนึ่ง แล้วค่อยไปเลือกว่าจะเชื่อวิธีไหน หนังสือเล่มนี้แปลและเรียบเรียง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้อ่านเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้อ่านในทุกระดับความรู้ สามารถทำความเข้าใจและนำไปใช้ลงทุนได้จริง

สารบัญ

บทที่ 1 มูลค่าของกิจการ
บทที่ 2 มูลค่าตัวไหน
บทที่ 3 หุ้นในตลาด vs การซื้อขายกิจการ
บทที่ 4 วิธีจัดกลุ่มบริษัทที่เป็นตัวเปรียบเทียบ
บทที่ 5 มูลค่าตลาดส่วนของผู้ถือหุ้น vs มูลค่าตลาดของเงินทุนที่ลงทุน/ใช้ดำเนินงาน
บทที่ 6 ตัวคูณหรืออัตราส่วนเปรียบเทียบ
บทที่ 7 ปัจจัยที่ผลักดันมูลค่า
บทที่ 8 การประยุกต์ใช้วิธีอ้างอิงตลาด
บทที่ 9 การใช้วิธีอ้างอิงตลาดเพื่อตรวจสอบผลลัพธ์
บทที่ 10 อัตราส่วนเปรียบเทียบในมุมมองอนาคต
บทที่ 11 บทสรุปและข้อสังเกตปิดท้าย
บทที่ 12 บทส่งท้าย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167878126 (ปกอ่อน) 336 หน้า
ขนาด: 145 x 209 x 20 มม.
น้ำหนัก: 405 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์วิง มีเดีย, บจก.
ชื่อเรื่องต้นฉบับValuation : The Market Approach
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : John Wiley & Sons Limited
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน