0
ปรัชญากรีก : บ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก
ความหมาย ขอบข่ายปรัชญา ปรัชญากรีกสมัยรุ่งเรือง
หนังสือ261.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ปรัชญากรีก : บ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก" เล่มนี้ มุ่งเสนอประวัติและพัฒนาการของปรัชญากรีกในลักษณะสังเคราะห์คือ นอกจากจะอธิบายแนวคิดของนักปรัชญาแต่ละท่านแล้ว ยังแสดงให้เห็นว่าแนวคิดเหล่านั้นมีอิทธิพลต่อกันอย่างไร และมีส่วนเชื่อมโยงสัมพันธ์กันตรงที่ใดบ้าง เหตุที่นำเสนอในลักษณะนี้ เพราะผู้เขียนเชื่อว่า นักปรัชญาไม่ได้คิดปรัชญาขึ้นจากความว่างเปล่า แท้ที่จริงนั้น นักปรัชญาแต่ละท่านต่างได้รับอิทธิพลทางความคิดจากปรัชญาอื่น และสายความคิดอื่นที่แพร่หลายอยู่ในสังคมที่ตนเติบโตขึ้นมา ดังจะเห็นได้ว่านักปรัชญากรีกแต่ละท่านต่างได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของนักปรัชญากรีกด้วยกัน

    และนอกจากนั้น การเมือง ประวัติศาสตร์ ศาสนา วิทยาศาสตร์ และวรรณกรรมกรีก ก็มีผลกระทบต่อพัฒนาการทางความคิดของนักปรัชญากรีก การนำเสนอในลักษณะสังเคราะห์เช่นนี้ จะช่วยให้ผู้เริ่มศึกษาปรัชญาสามารถติดตามพัฒนาการทางความคิดของนักปรัชญา แต่ละท่านได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีข้อแม้ว่าผู้เริ่มศึกษาปรัชญาควรอ่านตั้งแต่บทแรกไปตามลำดับ ทั้งนี้เพราะเนื้อหาในบทต้น ๆ จะช่วยเตรียมผู้อ่านให้เข้าใจศัพท์ปรัชญาได้มากพอที่จะอ่านปรัชญาอันลุ่มลึกของพลาโต้และอาริสโตเติลต่อไป ส่วนผู้อ่านที่คุ้นกับศัพท์ปรัชญาดีอยู่แล้ว จะเลือกเฉพาะบทที่ตนสนใจก็ได้ จึงนับว่ามีประโยชน์อย่างมากต่อนิสิต นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจในความคิดของนักปรัชญาตะวันตกในสมัยโบราณ

สารบัญ

ตอนที่ 1 แนะนำปรัชญากรีก
- บทที่ 1 ความหมายและขอบข่ายปรัชญา
- บทที่ 2 ประวัติศาสตร์และศาสนากรีก

ตอนที่ 2 ปรัชญากรีกสมัยเริ่มต้น
- บทที่ 3 สำนักไมเลตุล
- บทที่ 4 พิธากอรัส
- บทที่ 5 เฮราคลีตุส
ฯลฯ

ตอนที่ 3 ปรัชญากรีกสมัยรุ่งเรือง
- บทที่ 10 โซฟิสต์
- บทที่ 11 โสคราตีส
- บทที่ 12 พลาโต้
ฯลฯ

ตอนที่ 4 ปรัชญากรีกสมัยเสื่อม
- บทที่ 28 สำนักเอปิคิวเรียน
- บทที่ 29 สำนักสโตอิก
- บทที่ 30 วิมตินิยมและสังคหนิยม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789743159268 (ปกอ่อน) 440 หน้า
ขนาด: 142 x 210 x 25 มม.
น้ำหนัก: 515 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ศยาม, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน