0
ปรัชญาชีวิต : The Prophet (ปกแข็ง)
หนังสือเล่มนี้เป็นที่รู้จักกันในบรรดานักอ่านทั่วโลก และแม้แต่ในประเทศไทยก็ได้แพร่หลายมานาน มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ กำหนดให้หนังสือนี้เป็นคู่มือประกอบการศึกษา
หนังสือ377.15 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ปรัชญาชีวิต : The Prophet" เป็นหนังสืออมตะของ "คาลิล ยิบราน" ซึ่งรู้จักกันแพร่หลายทั่วโลก โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สนใจปรัชญาและสาระลึกซึ้ง นับตั้งแต่การพิมพ์ฉบับภาษาอังกฤษครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1926 เป็นต้นมา ก็ได้พิมพ์ไปแล้วหลายสิบล้านเล่ม ทั้งยังมีการแปลและพิมพ์เป็นภาษาต่างๆ หลายสิบภาษา กล่าวกันว่า การอ่านกวีนิพนธ์ "ปรัชญาชีวิต" ของ "คาลิล ยิบราน" นั้น ผู้อ่านมักจะนึกถึงท่วงทำนองดนตรีไปพร้อมกับภาษาอันสวยงามด้วย ฉบับภาษาอังกฤษที่เริ่มพิมพ์ครั้งแรก ๆ จึงได้แบ่งวรรคตอนการคั่นจังหวะไว้เสมือนหนึ่งเป็นท่อนรับที่ว่างจากคำร้อง แต่แทรกสอดด้วยดนตรีแทน หรือในอีกความรู้สึกหนึ่งก็คือ กวีนิพนธ์ของ คาลิล ยิบราน ควรที่ผู้อ่าน จะดื่มด่ำช้า ๆ อย่างประณีต ค่อยๆ ซึมซับความละเอียดอ่อนหวานของภาษา ลีลาการเขียน และความหมายอันลึกซึ้ง

    ฉบับภาษาอังกฤษของ "The Prophet" จึงได้ถือปฏิบัติในการเว้นจังหวะโดยใช้ช่องว่าง หรือมีเครื่องหมายคั่น ในแต่ละตอนไว้ และยึดถือกันเรื่อยมาแม้ฉบับที่พิมพ์ครั้งล่าสุด การพิมพ์ภาษาไทยครั้งนี้ก็ยึดถือแบบแผนเดียวกัน โดยคงรูปแบบการจัดรูปเล่มของสำนักพิมพ์กะรัตที่ได้ทำไว้ เมื่อ พ.ศ. 2530 นอกจากจะทำให้หนังสือมีรูปเล่มสวยงามแล้ว ก็ด้วยเหตุผลดังกล่าวเป็นสำคัญ หนังสือเล่มนี้เป็นที่รู้จักกันในบรรดานักอ่านทั่วโลก และแม้แต่ในประเทศไทยก็ได้แพร่หลายมานาน มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ กำหนดให้หนังสือนี้เป็นคู่มือประกอบการศึกษาวิชาปรัชญา รวมทั้งมหาวิทยาลัยบางแห่งในประเทศไทยด้วย

สารบัญ

- เรือแล่นเข้ามา
- ว่าด้วยความรัก
- ว่าด้วยการแต่งงาน
- ว่าด้วยบุตร
- ว่าด้วยการบริจาค
- ว่าด้วยการกิน และดื่ม
- ว่าด้วยการเงิน
- ว่าด้วยความปราโมทย์ และความโศกเศร้า
- ว่าด้วยเครื่องนุ่งห่ม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789741405152 (ปกอ่อน) 164 หน้า
ขนาด: 120 x 159 x 16 มม.
น้ำหนัก: 170 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ผีเสื้อ, สนพ.
ชื่อเรื่องต้นฉบับThe Prophet
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน