0
ปรัชญาพราหมณ์ในสมัยพุทธกาล
สิ่งที่น่าสนใจของหนังสือเล่มนี้ คือ การชี้ให้เห็นว่าพุทธปรัชญาเกิดจากปรัชญาฮินดูอย่างไร และอะไรเป็นความคิดใหม่โดยสิ้นเชิงในพุทธปรัชญา
ผู้เขียน สมัคร บุราวาศ
หนังสือ218.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สิ่งที่น่าสนใจของหนังสือเล่มนี้ คือ การชี้ให้เห็นว่าพุทธปรัชญาเกิดจากปรัชญาฮินดูอย่างไร และอะไรเป็นความคิดใหม่โดยสิ้นเชิงในพุทธปรัชญา หนังสือ "ปรัชญาพราหมณ์ในสมัยพุทธกาล" เล่มนี้ จึงกล่าวถึงเนื้อความอภิธรรมไว้ด้วย และผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า พวกกรีกและชาวยุโรปอเมริกา อาจได้หลักปรัชญาไปจากอินเดียอย่างไร หรือมีความคิดคล้ายคลึงกับชาวฮินดูอย่างไร การศึกษาปรัชญาฮินดู จึงเป็นการศึกษาปรัชญาโลกนั่นเอง!

สารบัญ

- วิวัฒนาการของความคิดทางปรัชญาในอินเดีย
- ขนบประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาของพราหมณ์
- ปรัชญาพระเวท
- ปรัชญาอุปนิษัท
- ปรัชญาสำนักต่าง ๆ และปรัชญาสางขยะ
- ปรัชญาฝ่ายโยคะ
- ปรัชญาไวเศษิกะ
- ปรัชญานยายะหรือตรรกวิทยาของอินเดีย
- ปรัชญาของศาสนาชิน
- ปรัชญาจารวากหรือปรัชญาสามัญชน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167122205 (ปกอ่อน) 304 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 18 มม.
น้ำหนัก: 365 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ศยาม, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2011
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน