0
ปรัชญาอินเดีย
หนังสือ161.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับปรัชญาอินเดียโดยละเอียด   จากประสบการณ์การศึกษาและการสอนของผู้เขียน   ไม่ว่าจะเป็นความเป็นมาบ่อเกิดของปรัชญา   คัมภีร์พระเวท   และปรัชญาประเภทต่าง ๆ มากมาย   โดยแต่ละปรัชญาได้ให้รายละเอียดของเนื้อหาอย่างชัดเจน   และถูกเรียบเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบแล้วในเล่ม   เหมาะสำหรับนิสิต   นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น   

สารบัญ

บทนำ อินเดีย
บทที่ 1 บ่อเกิดปรัชญาอินเดีย
บทที่ 2 พระเวทวิวัฒน์เป็นปรัชญาระบบต่างๆ
บทที่ 3 ปรัชญาจารวาก
บทที่ 4 ปรัชญาเชน
บทที่ 5 พุทธปรัชญา
บทที่ 6 ปรัชญาสาขยะ
บทที่ 7 ปรัชญาโยคะ
บทที่ 8 ปรัชญานยายะ
บทที่ 9 ปรัชญาไวเศษิกะ
บทที่ 10 ปรัชญามีมามสา
บทที่ 11 ปรัชญาเวทานตะ
สรุปปรัชญาอินเดีย
บรรณานุกรม

ข้อมูลเพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ แสนบุราณ
การศึกษา
- พ.ม. กระทรวงศึกษาธิการ (สมัครสอบ)
- ศนบ. มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย
- M.A. B.H.U. INDIA
- Ph.d MAGHAD INDIA ทุนรัฐบาลอินเดีย

ประสบการณ์
- อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
- อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- กรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- อาจารย์พิเศษสอนระดับปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ...ฯลฯ...

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9749712129 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 170 x 238 x 10 มม.
น้ำหนัก: 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2004
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน