0
ปรับปรุงโครงสร้างดินอย่างยั่งยืน ตามแนวโครงการพระราชดำริ
ปรับปรุงดินอย่างไรในแต่ละภาค ใช้ปุ๋ยให้รับกับสภาพดินแต่ละพื้นที่ ปลูกพืชอะไรดีจึงจะได้ผลคุ้มค่า เตรียมดินอย่างก่อนเพาะปลูก สูตรปุ๋ยเลือกใช้ให้เหมาะกับดิน
หนังสือ114.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ประเทศไทย เป็นประเทศเกษตรกรรม การทำเรือกสวน ไร่นาเป็นอาชีพหลักของคนส่วนใหญ่มาตั้งเเต่บรรพบุรุษสือต่อกันมา เมื่อผ่านยุคสมัยมาถึงปัจจุบันนี้ ความเจริญก้าวหน้า รวมทั้งการเพิ่มพูนประชากรเป็นเหตุให้มีการขยับขยายพื้นที่ที่อยู่อาศัย ตลอดจนการก่อสร้างด้านต่างๆ ตามยุคสมัยโลกาภิวัตน์ ทำให้พื้นที่การเกษตรถูกบีบให้เหลือน้อยลง ตลอดทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติก็มีส่วนทำลายการเกษตรให้เหลือโอกาสน้อยลงตามไปด้วย ด้วยมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลปัจจุบัน ได้โปรดเกล้านำโครงการในพระราชดำริพระราชทานเเก่ปวงพสกนิกรชาวไทยด้วยเเนวเศรษฐกิจพอเพียง เเละการทำเกษตรแบบไร่นาสวนผสม การใช้ปุ๋ย เเละยาปราบศัตรูพืชที่ผลิตใช้ได้เองโดยวัสดุธรรมชาติ จึงเหมือนจุดประกายความหวังให้เกษตรกรมองเห็นทางรอดสู่ความอุดมสมบูรณ์ได้อย่างกว้างขวาง เป็นการลงทุนน้อยเเต่ได้ผลคุ้มค่านั้นเอง

   หนังสือ "ปรับปรุงโครงสร้างดินอย่างยั่งยืน ตามแนวโครงการพระราชดำริ" เล่มนี้ จะช่วยชี้แนะเคล็ดลับดีๆ ให้กับผู้ที่อยากเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านการเกษตร และเกษตรกรหลายๆ ท่านที่ทำอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นปรับปรุงดินอย่างไรในแต่ละภาค ใช้ปุ๋ยให้รับกับสภาพดินแต่ละพื้นที่ ปลูกพืชอะไรดีจึงจะได้ผลคุ้มค่า เตรียมดินอย่างก่อนเพาะปลูก สูตรปุ๋ยเลือกใช้ให้เหมาะกับดิน และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยรายละเอียดที่เข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบชัดเจน สำหรับผู้ที่สนใจทำเกษตรพอเพียงเป็นอาชีพไม่ควรพลาด!

สารบัญ

- ศูนย์เรียนรู้
- การพัฒนาที่ดินตามแนวเศษฐกิจพอเพียง
- ปุ๋ยหมักพระราชทาน
- สมเด็จพรเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
- หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
- บทบาทจุลินทรีย์กับเกษตรอินทรีย์
- งานโครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- โครงการปรับปรุงดินเพื่อการเกษตรอย่างมืออาชีพ
- วิธีการรักษาหรือเพิ่มคุณภาพความสมบูรณ์ของดิน
- งานวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเค็มแบบบูรณาการ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163942937 (ปกอ่อน) 96 หน้า
ขนาด: 179 x 255 x 6 มม.
น้ำหนัก: 195 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์บุตร-บอส บุ๊คเซ็นเตอร์, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน