0
ปรับเปลี่ยนแก้ไขด้วยศาสตร์แห่งธรรมชาติ บุพกรรม 10 ประการของมนุษย์โลก
เปลี่ยนชะตาชีวิต ด้วยพลังที่ยิ่งใหญ่จากธรรมชาติ
ผู้เขียน ฐาปนีย์ อตีตา
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "กรรม" เป็นตัวบ่งชี้วิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ว่าจะไปในทิศทางใด ชีวิตจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับตัวเรา เพียงรู้จักปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ไม่ว่าจะเป็น ห้องทำงานหรือโต๊ะทำงานควรมีธรรมชาติ อาทิ มีกระถางต้นไม้วางไว้บนโต๊ะ หรือในห้องทำงาน ผู้ใหญ่จะมองเห็นคุณค่าและพึ่งพาได้ หามุมอเนกประสงค์ มุมส่วนตัวที่สามารถจัดได้ตามใจ ตามอารมณ์ของตนเองได้อิสระทางความคิด และในการแสดงออก ถึงความรู้สึกต่าง ๆ ได้เต็มที่ ปลูกต้นไม้ไว้หลังบ้าน จะช่วยเสริมสร้างให้รักนั้นมีเสน่ห์ ไม่รู้จักเบื่อ และอื่น ๆ อีกมากมาย

    เพียงแค่ขยับที่อยู่อาศัย ห้องนอน ห้องทำงาน หรือเสริมด้วยต้นไม้มงคล เสริมด้วยของมงคลต่าง ๆ ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้มากทีเดียว เพราะมนุษย์อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงแห้งธรรมชาติ จึงควรใช้กฎแห่งธรรมชาติมาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความสมดุล

สารบัญ

บุพกรรมทั้ง 10 ประการ
1. อหิงสาธรรม
2. จริยธรรม
3. มนุษยธรรม
4. สัจธรรม
5. ศีลธรรม
ฯลฯ

บุพกรรมที่ 1 ผิดในอหิงสาธรรม กรรมอันเกิดจากการเบียดเบียนชีวิตผู้อื่น
บุพกรรมที่ 2 ผิดในอหิงสาธรรม กรรมอันเกิดจากการผิดจารีตประเพณี
บุพกรรมที่ 3 ผิดในมนุษยธรรม กรรมอันเกิดจากความโหดร้าย โหดเหี้ยม
บุพกรรมที่ 4 ผิดในสัจธรรม กรรมอ้นเกิดจากการไม่รักษาสัจจะ
บุพกรรมที่ 5 ผิดในศีลธรรม กรรมอันเกิดจากการไม่ประพฤติตนให้อยู่ในศีลธรรม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757420686 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 143 x 205 x 12 มม.
น้ำหนัก: 255 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์เพชรประกาย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน