0
ปรากฏการณ์ 4.0 ธุรกิจบนเส้นทางใหม่
ธุรกิจยุคใหม่ที่ไม่ใช่แค่ "สร้างแบรนด์" หรือ "เน้นความคุ้ม" แต่สู้กันด้วย" ดีไซน์และนวัตกรรม
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    งานวิจัยจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม 3 ประเภท คือ การเกษตร การแพทย์ และการท่องเที่ยว-บริการ เกี่ยวกับนโยบาย Thailand 4.0 ผลปรากฏว่าประเทศไทยมีอัตราการเติบโตประมาณธุรกิจ 2.5 (มีการสร้างแบรนด์ แต่ยังยึดติดกับการสร้างความคุ้มค่าและกำไรมากกว่านวัตกรรม) งานวิจัยนี้จึงนำเสนอกรณีศึกษาของธุรกิจที่ก้าวสู่ความเป็น 4.0 แล้ว เช่น ด้านการเกษตร คือ บริษัทวีฟู้ดส์ (ข้าวโพดแปรรูป) และ Techfarm (ผู้พัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับคุณภาพดินและน้ำ) ด้านการแพทย์ คือ การพัฒนาหุ่นยนต์ดินสอ (ใช้ในสถานดูแลผู้สูงอายุ) และริสแบนด์ Meid (อุปกรณ์บันทึกข้อมูลทางการแพทย์ที่พกติดตัวได้) ด้านการท่องเที่ยว-บริการ คือ เว็บไซต์ Shippop (บริการขนส่ง) และเว็บไซต์ TakeMeTour (บริการทัวร์แบบเพื่อนพาเที่ยว) รวมถึงตั้งคำถามว่าประเทศไทยต้องแก้ปัญหาตรงจุดไหนบ้าง เพื่อให้ธุรกิจในภาพรวมกลายเป็น 4.0 ได้จริงๆ

สารบัญ

ปรากฏการณ์
- กระแส 4.0 ในประเทศไทย
- ความ (ไม่) เข้าในในนโยบาย "Thailand 4.0"
- "Thailand 4.0" อยู่ตรงไหนในยุทธศาสตร์ชาติ
- "Thailand 4.0" กับการตอบรับของผู้ประกอบการ
- "Thailand 4.0" กับ "ธุรกิจ 4.0"
ฯลฯ

กรณีศึกษาธุรกิจ 4.0 อุตสาหกรรมอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
- ธุรกิจ 4.0 เส้นทางและความพร้อมของธุรกิจ เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ
- ธุรกิจอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ
- TechFarm
- V Foods

กรณีศึกษาธุรกิจ 4.0 อุตสาหกรรมสุขภาพ
- ธุรกิจ 4.0 เส้นทางและความพร้อมของธุรกิจเพื่อสุขภาพ
- ไอเดียเซฟชีวิต ริสต์แบนด์ MEiD
- บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จำกัด

กรณีศึกษาธุรกิจ 4.0 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และบริการที่มีมูลค่าสูง
- ธุรกิจ 4.0 เส้นทางและความพร้อมของธุรกิจสร้างสรรค์ และบริการที่มีมูลค่าสูง
- บริษัท Shippop จำกัด
- TakeMeTour

คำนิยม
หนังสือ "ปรากฎการณ์ 4.0 ธุรกิจบนเส้นทางใหม่" เล่มนี้ ถือเป็นอีกผลงานหนึ่งที่น่าภาคภูมิใจ จากการวิจัยของทีมคณาจารย์ของคณะฯ ที่พยายามจะสร้างเครื่องมือเพื่อประเมินความพร้อมของธุรกิจในการเดินทางบนเส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลงและท้าทายอย่างไม่เคยปรากฎมาก่อน ในยุคสมัยใดของการดำเนินธุรกิจ เป็นการเปิดมิติใหม่ของสร้างสรรค์ธุรกิจที่สอดรับไปกับการนำประเทศไทยไปสู่ "Thailand 4.0" ดิฉันขอแสดงความชื่นชมต่อความพยายามของทีมนักวิจัยและ นักเขียน และไม่ลังเลเลยที่แนะนำให้ทุกท่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้ เพื่อเตรียมติดอาวุธให้พร้อมรับมือกับยุคธุรกิจ 4.0 และยุคต่อๆ ไปที่กำลังจะมาถึงรองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ- รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740215806 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 142 x 215 x 8 มม.
น้ำหนัก: 225 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน