0
ปราชญ์วิชาชีพครู (สุจิปุลิ) เตรียมสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
ถ่ายทอดเทคนิคแนวทางการอ่าน พร้อมเนื้อหาวิชาที่รอบด้านจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน เพื่อเป็นสะพานสร้างความฝัน สร้างความสำเร็จให้กับน้อง ๆ ที่มีความตั้งใจในการเป็นพ่อพิมพ์ แม่พิมพ์ให้กับสังคมไทยต่อไป
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ปราชญ์วิชาชีพครู (สุจิปุลิ) เตรียมสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู" เล่มนี้ ถ่ายทอดเทคนิคแนวทางการอ่าน พร้อมเนื้อหาวิชาที่รอบด้านจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน เพื่อเป็นสะพานสร้างความฝัน สร้างความสำเร็จให้กับน้อง ๆ ที่มีความตั้งใจในการเป็นพ่อพิมพ์ แม่พิมพ์ให้กับสังคมไทยต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 รอบรู้สู่โลกกว้าง
- ครูพี่เต้ชี้แนวก่อนอ่าน บทที่ 1
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
- นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
- รอบรู้อาเซียน
ฯลฯ

บทที่ 2 ครูที่ดีมีความเพียร
- ครูพี่เต้ชี้แนวก่อนอ่าน บทที่ 2
- ความรู้ทางวิชาชีพครู
- อุดมการณ์ของครู
- จริยธรรมความเป็นครู
ฯลฯ

บทที่ 3 ภาษาไทยพาเพลิน
- ครูพี่เต้ชี้แนวก่อนอ่าน บทที่ 3
- ความสามารถทางด้านเหตุผลทางภาษาไทย
- ความสามารถทางด้านภาษา
- สำนวนไทย
ฯลฯ

บทที่ 4 คณิตศาสตร์ชวนคิด & ตรรกศาสตร์หรรษา
- ครูพี่เต้ชี้แนวก่อนอ่าน บทที่ 4
- ความยาว พื้นที่ผิวและปริมาตร
- คณิตศาสตร์เชิงวิเคราะห์
- ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164748972 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 184 x 258 x 13 มม.
น้ำหนัก: 425 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ปราชญ์ โฮลดิ้ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน