0
ปราชญ์วิชาชีพครู (สุจิปุลิ) เตรียมสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
ถ่ายทอดเทคนิคแนวทางการอ่าน เนื้อหาวิชาที่รอบด้าน ตลอดจนประสบการณ์ทั้งหมดของผู้เขียน เพื่อเป็นสะพานสร้างความฝัน สร้างความสำเร็จให้กับน้อง ๆ ที่มีความตั้งใจในการเป็นพ่อพิมพ์ แม่พิมพ์ให้กับสังคมไทยต่อไป
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ปราชญ์วิชาชีพครู (สุจิปุลิ) เตรียมสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู" เล่มนี้ ถ่ายทอดเทคนิคแนวทางการอ่าน พร้อมสรุปเนื้อหาวิชาต่างๆ ที่ใช้ในการสอบความถนัดทางวิชาชีพครูอย่างรอบด้าน จากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน เพื่อเป็นสะพานสร้างความฝัน สร้างความสำเร็จให้กับน้อง ๆ ที่มีความตั้งใจในการเป็นพ่อพิมพ์ แม่พิมพ์ให้กับสังคมไทยต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 รอบรู้สู่โลกกว้าง
- ครูพี่เต้ชี้แนวก่อนอ่าน บทที่ 1
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
- นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
- ประเภทของการสอบ
ฯลฯ

บทที่ 2 ครูที่ดีมีความเพียร
- ครูพี่เต้ชี้แนวก่อนอ่าน บทที่ 2
- ความรู้ทางวิชาชีพครู
- รูปแบบและทฤษฎีการสอนที่สำคัญ
- อุดมการณ์ของครู
ฯลฯ

บทที่ 3 ภาษาไทยพาเพลิน
- ครูพี่เต้ชี้แนวก่อนอ่าน บทที่ 3
- ความสามารถทางด้านเหตุผลทางภาษาไทย
- ความสามารถทางด้านภาษา
- สำนวนไทย
ฯลฯ

บทที่ 4 คณิตศาสตร์ชวนคิด & ตรรกศาสตร์หรรษา
- ครูพี่เต้ชี้แนวก่อนอ่าน บทที่ 4
- ความยาว พื้นที่ผิวและปริมาตร
- คณิตศาสตร์เชิงวิเคราะห์
- ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- Best New Edition Seller

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164976528 (ปกอ่อน) 292 หน้า
ขนาด: 184 x 257 x 16 มม.
น้ำหนัก: 485 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ปราชญ์ โฮลดิ้ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน