0
ปรีชาวิทรรศน์ : มุมมองภาษาไทย
ความรู้และทรรศนะในมุมมองต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษาไทย ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมต่างสมัย ภาษาต่างสมัย, ภาษา วัฒนธรรมกับความสมานฉันท์ของคนในชาติ, ถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีนโยบายด้านภาษา, สิ้นภาษาไทยก็ไร้ชาติ...
หนังสือ199.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ปรีชาวิทรรศน์ : มุมมองภาษาไทย" เล่มนี้ เป็นการรวมข้อเขียนที่ประกอบด้วยความรู้และทรรศนะในมุมมองต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษาไทย ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมต่างสมัย ภาษาต่างสมัย, ภาษา วัฒนธรรมกับความสมานฉันท์ของคนในชาติ, ถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีนโยบายด้านภาษา, สิ้นภาษาไทยก็ไร้ชาติ, ภาษาไทยตายแล้วหรือ และอื่น ๆ อีกมากมายที่คัดสรรมาอย่างดีแล้วในเล่ม

สารบัญ

1. วัฒนต่างสมัย ภาษาต่างสมัย
2. พัฒนาการของภาษาไทย
3. อ่านออกเสียงได้อย่างไทยโบราณ
4. ปัญหาการใช้ภาษาไทย
5. ถึงเวลาแล้วที่ต้องมีนโยบายด้านภาษา
6. งานวิจัยทางภาษาและวรรณคดี
7. สอนเด็กอย่างไร้ภาษาไทยจึงทรุดโทรม
8. สิ้นภาษาไทยก็ไร้ชาติ
9. ภาษาไทยตายแล้วหรือ
10. ภาษา วัฒนธรรมกับความสมานฮันท์ของคนในชาติ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740336921 (ปกอ่อน) 264 หน้า
ขนาด: 146 x 211 x 12 มม.
น้ำหนัก: 305 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน