0
ปลดล็อก วิเคราะห์แนวข้อสอบ PAT 2 ชีววิทยา
รวบรวมและวิเคราะห์แนวข้อสอบ PAT 2 ชีววิทยาแบบแบ่งแยกตามบทเรียน เพื่อให้ง่ายต่อการทบทวนเนื้อหา พร้อมฝึกทำข้อสอบไปพร้อมกัน ซึ่งจะช่วยให้จำเนื้อหาได้ง่ายขึ้น
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมและวิเคราะห์แนวข้อสอบ PAT 2 ในส่วนวิชาชีววิทยา แบบแบ่งแยกตามบทเรียน โดยจะมีการวิเคราะห์ข้อสอบว่าบทไหนที่ออกข้อสอบมากกว่ากัน พร้อมกับมีเฉลยที่อธิบายอย่างละเอียด เข้าใจง่าย เพื่อให้น้อง ๆ ได้ฝึกทำโจทย์พร้อมกับทบทวนบทเรียนไปในตัว ซึ่งจะช่วยให้น้อง ๆ สามารถจำเนื้อหาได้ง่ายขึ้น และช่วยเพิ่มความมั่นใจก่อนสอบจริง

สารบัญ

Part 1 แนวข้อสอบ
- กล้องจุลทรรศน์
- พื้นฐานทางชีววิทยา
- เซลล์และการลำเลียงสารผ่านเซลล์
- สารชีวโมเลกุล
- พันธุศาสตร์
ฯลฯ

Part 2 เฉลยละเอียดแนวข้อสอบ
- กล้องจุลทรรศน์
- พื้นฐานทางชีววิทยา
- เซลล์และการลำเลียงสารผ่านเซลล์
- สารชีวโมเลกุล
- พันธุศาสตร์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164492585 (ปกอ่อน) 236 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 12 มม.
น้ำหนัก: 485 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน