0
ลด 15%
ปลานิล (ปกแข็ง) (PDF)
เรียนรู้วิถีเกษตรกรรมอย่างสร้างสรรค์ ด้วยการอ่านและลงมือทำด้วยตนเอง
e-book สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ ลดทั้งสำนักพิมพ์ 15% (Digital)
อ่านต่อ
e-books(PDF) ?132.60 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือ "การเลี้ยงปลานิล" ที่มีสาระความรู้ครอบคลุมครบทุกเรื่อง เนื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ "ความรู้ทั่วไป" ...แนะนำให้ผู้อ่านรู้จักลักษณะทั่วไปของปลานิลและสายพันธุ์ปลานิลที่เลี้ยงในประเทศไทย "แนะนำวิธีเลี้ยง" ...เรียนรู้วิธีการเลี้ยงปลานิล เริ่มตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ทำบ่อเลี้ยงปลานิล วิธีการดูแลลูกปลานิล เรียนรู้ขั้นตอนการวิดน้ำจับปลานิล รู้จักโรคและศัตรู การนำเนื้อปลานิลมาทำอาหารและแปรรูป "เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย" ...เช่น คุณค่าทางโภชนาการจากเนื้อปลานิล วิธีเลือกซื้อและเก็บรักษาเนื้อปลานิล เน้นการเล่าเรื่องด้วยภาพการ์ตูนน่ารัก สีสันสดใส ซึ่งช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น และช่วยดึงดูดความสนใจของเด็ก ๆ ได้ดี คุณครูนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้

สารบัญ

- ความรู้ทั่วไป
- ลองทำดู : เลี้ยง
- ลองทำดู : ทำอาหาร
- ลองทำดู : แปรรูป
- เกร็ดความรู้เสริม

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160434053 (PDF) 54 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน