0
ปลานิล (ปกแข็ง)
เรียนรู้วิถีเกษตรกรรมอย่างสร้างสรรค์ ด้วยการอ่านและลงมือทำด้วยตนเอง
หนังสือ185.25 บาท
e-books(PDF) ?156.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือ "การเลี้ยงปลานิล" ที่มีสาระความรู้ครอบคลุมครบทุกเรื่อง เนื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ "ความรู้ทั่วไป" ...แนะนำให้ผู้อ่านรู้จักลักษณะทั่วไปของปลานิลและสายพันธุ์ปลานิลที่เลี้ยงในประเทศไทย "แนะนำวิธีเลี้ยง" ...เรียนรู้วิธีการเลี้ยงปลานิล เริ่มตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ทำบ่อเลี้ยงปลานิล วิธีการดูแลลูกปลานิล เรียนรู้ขั้นตอนการวิดน้ำจับปลานิล รู้จักโรคและศัตรู การนำเนื้อปลานิลมาทำอาหารและแปรรูป "เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย" ...เช่น คุณค่าทางโภชนาการจากเนื้อปลานิล วิธีเลือกซื้อและเก็บรักษาเนื้อปลานิล เน้นการเล่าเรื่องด้วยภาพการ์ตูนน่ารัก สีสันสดใส ซึ่งช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น และช่วยดึงดูดความสนใจของเด็ก ๆ ได้ดี คุณครูนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้

สารบัญ

- ความรู้ทั่วไป
- ลองทำดู : เลี้ยง
- ลองทำดู : ทำอาหาร
- ลองทำดู : แปรรูป
- เกร็ดความรู้เสริม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160434084 (ปกแข็ง) 52 หน้า
ขนาด: 208 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 365 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน