0
ปลุกชีวิต ลิขิตเอง : Restart Your Life
เป็นหนังสือที่เขียนจากประสบการณ์ในชีวิตของผู้เขียน ที่มาจากครอบครัวทำมาค้าขาย จากการเป็นนักกิจกรรมทุกรั้วสถาบันที่ได้รับการศึกษา จากการทำงานเป็นนักบริหาร ทำงานห้างสรรพสินค้า งานฝึกอบรม งานจัดสัมนา ฯลฯ
หนังสือ180.50 บาท
สภาพเก่าปานกลาง95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "Restart your Life ปลุกชีวิต ลิขิตเอง" เป็นหนังสือที่เขียนจากประสบการณ์ในชีวิตของผู้เขียน ที่มาจากครอบครัวทำมาค้าขาย จากการเป็นนักกิจกรรมทุกรั้วสถาบันที่ได้รับการศึกษา จากการเป็นนักบริหาร ทำงานห้างสรรพสินค้า งานด้านฝึกอบรมงานจัดสัมนา งานสื่อโทรทัศน์ งานพัฒนาตน พัฒนาองค์กร และงานกิจกรรมต่าง ๆ โดยนำมาร้อยเรียงเชื่อมโยงระหว่าง ประสบการณ์ กับ วิชาการ เป็นองค์ความรู้เพื่อให้เป็นแนวทางสร้างพลังชีวิตสู่ความสำเร็จได้ดีอย่างมีความสุข

    หนังสือเล่มนี้จะปลุกชีวิตของตัวเราเอง สร้างแรงบันดาลใจ ขับเคลื่อนการทำงานด้วยพลังสู่เป้าหมาย ให้คำมั่นสัญญา มีปณิธานที่แน่วแน่ตามฝันอย่างมุ่งมั่น กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างท้าทาย ให้เกิดแรงพัฒนาอย่างที่ยั่งยืน เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ศึกษา พัฒนา และบูรณาการสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีข้อคิดมุมคิดอีกหลาย ๆ อย่างที่ควรอ่าน ควรศึกษา ควรปฎิบัติ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน แก้ปัญหาได้ง่าย ๆ ในโลกปัจจุบันนี้ได้

สารบัญ

ชีวิตบทที่ 1 สร้างแรงบันดาลใจ (Build Your Inspiration)
ชีวิตบทที่ 2 ให้คำมั่นสัญญา (Keep Commitment)
ชีวิตบทที่ 3 ท้าทาย กล้าเปลี่ยน (Challenge & Change)
ชีวิตบทที่ 4 เรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)
ชีวิตบทที่ 5 คิดบวกให้เป็น (Think Positive)
ชีวิตบทที่ 6 เล่นสนุกกับงาน (Be Happy with Work)
ชีวิตบทที่ 7 สานเครือข่าย สร้างพันธมิตร (Build Connection & Alliance)
ชีวิตบทที่ 8 คิดการณ์ใหญ่ มองภาพเล็กไว้ (Think Big & Execute in Details)
ชีวิตบทที่ 9 รู้จักให้และรักในสิ่งที่ทำ (Power of giving and love)
ชีวิตบทที่ 10 คุณธรรมนำชีวิต (Lead your life by Ethics)

คำนิยม
งานเขียน "ปลุกชีวิต ลิขิตเอง" ซึ่ง ดร.ประดิษฐ์ ใช้เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตของตนเองจนประสบความสำเร็จ อย่างเป็นที่ประจักษ์ ได้นำเสนอได้อย่างน่าสนใจ หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ผมแนะนำให้อ่านครับรองศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ผมเชื่อว่างานเขียน ปลุกชีวิตลิขิตเอง Restart your Life นี้ จะมีส่วนเสริมพลังใจเติมพลังความคิดของผู้อ่านทุกท่าน ในการทำงาน การดำเนินชีวิต และมีส่วนสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อทำสิ่งดี ๆ ให้กับสังคมต่อไปผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัตน์ ภัทรนรากุล- คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า
อ่านให้จบ ท่านจะรู้สึกถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในความเรียบง่ายธรรมดา และท่านสามารถจะค้นหาได้ในตัวของท่านเองรองศาสตราจารย์ วิกรณ์ รักษ์ปวงชน- อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169272007 (ปกอ่อน) 300 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 18 มม.
น้ำหนัก: 370 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์เทรน แอนด์ มีเดีย กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน