0
ปัญหาการสื่อสารในสังคมและองค์กร
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยประโยชน์สำหรับทุกท่านที่ปฏิบัติงานในองค์การ และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม
หนังสือ171.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ปัญหาการสื่อสารในสังคมและองค์กร" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยประโยชน์สำหรับทุกท่านที่ปฏิบัติงานในองค์การ และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม โดยผู้เขียนมีเจตนามุ่งมั่นที่จะให้ทุกคนเกิดความรักและความเข้าใจกัน การใช้ชีวิตของทุกคนในสังคมก็จะเกิดความสุขยิ่งขึ้น หนังสือเล่มนี้จึงพยายามเขียนให้อ่านกันง่าย ๆ เน้นหนักปัญหาการสื่อสารและแนวความคิดใหม่ในการแก้ปัญหา เลือกสรรเฉพาะเรื่องราวที่น่ารู้ และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเสมอในสังคมและองค์การ เนื้อหาสาระจึงเหมาะสมสำหรับนักศึกษานิเทศศาสตร์และประชาชนผู้สนใจทั่วไปอีกด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 ปรัชญาและแนวความคิดการสื่อสาาร
บทที่ 2 ปัญหาการสื่อสารภายในบุคคล
บทที่ 3 ปัญหาการสื่อสารระหว่างบุคคล
บทที่ 4 ปัญหาการสื่อสารกลุ่ม
บทที่ 5 ปัญหาการสื่อสารสาธารณะ
บทที่ 6 ปัญหาการสื่อสารของสื่อมวลชน
บทที่ 7 ทฤษฎีการสื่อสารในองค์การ
บทที่ 8 ความสำคัญและลักษณะของการสื่อสารในองค์การ
บทที่ 9 ปัญหาการจัดองค์กรเพื่อการสื่อสาร
บทที่ 10 ปัญหาการกำหนดกลยุทธ์การสื่อสาร
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165382939 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 170 x 239 x 12 มม.
น้ำหนัก: 365 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน