0
ปัดกวาดประเทศไทย ก้าวย่างอีกยาวไกล
รูปแบบไหน อย่างไร เพื่อใคร เพื่ออะไร
หนังสือ189.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    วิกฤตของประเทศไทยตลอดช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา มีพื้นฐานจากการเสื่อมทรุดของประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ศูนย์รวมอยู่ที่การคอร์รัปชั่น โดยกลุ่มทุนที่เข้ากุมอำนาจทางการเมืองแบบเบ็ดเสร็จ ทางแก้ไขก็คือการปฏิรูประบบการเมืองเพื่อให้มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง และตรวจสอบโดยองค์กรอิสระได้ โดยเฉพาะการใช้อำนาจทางการเมืองมิชอบ เพื่อแสวงหาประโยชน์เพื่อตน หนังสือเล่มนี้จึงนำเสนอแนวทางในการปฏิรูปประเทศไทย เพื่อให้ประโยชน์ของการปฏิรูปตกอยู่กับคนส่วนใหญ่อย่างแท้จริง เหมาะสำหรับ นักวิชาการ นักการเมือง และประชาชนคนไทยทุกคนที่เห็นด้วยกับการปฏิรูปประเทศ

สารบัญ

บทที่ 1 วิกฤติและแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยในภาพรวม
บทที่ 2 ปัญหาและแนวทางการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม
บทที่ 3 การปฏิรูปการศึกษาและสื่อมวลชน
บทที่ 4 การปฏิรูปด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ (สิ่งแวดล้อม)
บทที่ 5 ประชาชนควรจะทำอะไร

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165361163 (ปกอ่อน) 264 หน้า
ขนาด: 130 x 187 x 15 มม.
น้ำหนัก: 260 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน