0
ปากไก่ ฉบับ 40 ปี สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
100 ปี ปัญญานันทภิกขุ, ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช, ก.สุรางคนางค์, หม่อมเจ้าสวาสดิ์วัฒโนดม ประวิตร, เสฐียร พันธรังษี และ แสง เหตระกูล
หนังสือ114.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ปากไก่" ฉบับนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นการเชิดชูเกียรติ นักเขียนผู้มีชะตากาล ครบ 100 ปี ในปี 2554 ปีนี้มีทั้งหมด 6 ท่าน   ส่วนที่ 2 พูดถึงเรื่องประวัติโดยรวม 40 ปี สมาคมนักเขียนฯ เริ่มตั้งแต่ ๑๔ ก.ย. ๒๕๑๔ ส่วนที่ ๓ พูดถึงเรื่องความคาดหวังในอนาคตข้างหน้าของสมาคมนักเขียน จากบทความของอดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

สารบัญ

พ.ศ.2454
- สถานการณ์โดยรวมปี พ.ศ.2454
- ปัญญานันทภิกขุ : พระธรรมทูต นักปฏิรูป
- ก.สุรางคนางค์


พ.ศ.2514
- สถานการณ์โดยรวมปี พ.ศ.2514
- การก่อตั้งสมาคมนักเขียนฯ
- ทำเนียบนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

พ.ศ.2554
- สถานการณ์โดยรวมปี พ.ศ.2554
- สมาคมนักเขียน 40 ปี : ธนิต ธรรมสุคติ
- สมาคมนักเขียน-สมาคมในดวงใจ : เพ็ญศรี เคียงศิริ (นราวดี)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167184180 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 145 x 211 x 10 มม.
น้ำหนัก: 210 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์นักเขียนแห่งประเทศไทย, สมาคม
เดือนปีที่พิมพ์: 2011
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน