0
ปีศาจกลยุทธ์ Strategy Devil (PDF)
หากเรา "ตัวเล็กกว่า" คู่แข่ง จงเสาะหา "พรรคพวก" ที่ทำให้เราดูแกร่งกว่า
หนังสือ237.50 บาท
e-books(PDF) ?179.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ความคิดที่ยอดเยี่ยม + ฝีมือสุดยอด" เท่านั้นจึงจะได้ผลลัพธ์ที่สุดยอดอย่างแท้จริง กลยุทธ์ไม่ใช่แค่ชนะ แต่ต้องกินให้เกลี้ยง อัจฉริยะทางกลยุทธ์เป็นเหมือน "นักปราชญ์ ในสมัยอดีต" แต่กลายเป็น "นักปราชญ์ ในสมัยปัจจุบัน" ที่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ด้วยกลยุทธ์ธุรกิจการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างละเอียด และแยบยล ซึ่งแต่ละกลยุทธ์ได้ถูกคัดสรรไว้อย่างดีแล้วใน "ปีศาจกลยุทธ์ Strategy Devil" เล่มนี้

สารบัญ

A) Strategy Talent : กลยุทธ์อัจฉริยะ
B) Good Promotion : โปรโมชั่นทำให้สินค้าขายได้จริงหรือ ???
C) Opportunity Analysis : การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ
D) Competition Focus : เทคนิคการเลือกสนามรบ
E) Good Positioning : กลยุทธ์การวางตำแหน่งสินค้า
F) Success Strategy : กลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จ
G) Active Strategy : กลยุทธ์ที่ได้ผลลัพธ์ดีเสมอ
H) Brand Loyalty : การสร้างความรักในแบรนด์
J) Value Creation : การสร้างคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์
K) Brand Success : ความสำเร็จด้านองค์กร และการตลาด
L) Market Similar : กลุ่มการตลาดที่เหมือนกัน
M) Synergy Strategy : กลยุทธ์การรวมพลัง
N) Synergy Style : เทคนิคการรวมพลังสร้างกลยุทธ์ใหม่
P) Consumer Insight : ข้างในหัวใจลูกค้า
Q) Low Price Strategy : ทำไมต้องขายสินค้าราคาต่ำกว่าทุน ???

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300002539 (PDF) 192 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เรสเตอร์ บุ๊ค, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน