0
ปีแห่งความรุ่งโรจน์
ปรัชญาชีวิต ศาสตร์แห่งความสำเร็จ คิดแล้วรวย คิดแล้วสำเร็จ
ผู้แปล ปสงค์อาสา
หนังสือ161.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ถ้าท่านมิได้มุ่งหวังที่จะร่ำรวยด้วยโชคลาภ การพนัน หรือพรหมลิขิต หากต้องการสร้างความสำเร็จ ด้วยความสามารถ ของตัวท่านเอง นี่คือ แบบแผน แนวทางและคำแนะนำที่ดีที่สุด นี่คือ แรงบันดาลใจที่จะทำให้ความกระตือรือร้น และความเชื่อมั่นในตนเองของท่าน ลุกโชติอย่างสม่ำเสมอ "ดร.ฮิลล์ และผม ได้สอนคนนับเป็นพัน ๆ คนให้ได้รับ ความร่ำรวยที่แท้จริงแห่งชีวิต เช่นเดียวกับความสำเร็จทางการเงินและธุรกิจ อย่างไรก็ตาม เราได้สังเกตเห็นว่ายังมีคนอีกหลาย ๆ คน ที่เรียนรู้หลัการแล้วแต่มิได้มี "นิสัยเอามันไปใช้" เนื่องจาก ขาดแรงบันดาลใจอย่างสม่ำเสมอ จนเลิกใช้ความพยายามต่อไป เราจึงได้ตระหนักว่า พลังกระตุ้น หรือแรงบันดาลใจให้ทำงานนั้น ก็เปรียบประดุจไฟ ซึ่งหากปราศจากการเติมเชื้อเพลิงอย่างสม่ำเสมอ และย่อมดับมอดลงได้!

สารบัญ

สัปดาห์ที่
1 ไม่มีใครร่ำรวยได้ตามยถากรรม
2 เรียนรู้วิธีใช้ชีวิตของตนเอง
3 กระตุ้นตนเองเพื่อประสพความสำเร็จ
4 คนบางคนประสพความสำเร็จ แต่ส่วนใหญ่ล้มเหลว...ทำไม?
5 ความเข้มแข็งเกิดขึ้นมาจากการต่อสู้
6 ความจริงใจ
7 ความหวังเต็มเปี่ยม
8 ความอดทน
9 ความประนีประนอม
10 ความกระตือรือร้น
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789748958958 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาด: 138 x 202 x 10 มม.
น้ำหนัก: 215 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์มังกาพย์, สนพ.
ชื่อเรื่องต้นฉบับA Year of Growing Rich : Napoleon Hill's Unlimited Success
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : The Napoleon Hill Foundation
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน