0
ปูพื้นฐาน พัฒนาทักษะ เชาวน์ปัญญา อนุบาล 1
พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ของเด็ก ๆ ให้รู้จักการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เสริมประสบการณ์รอบด้าน พัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและขวา ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย และสนุกสนานเพลิดเพลิน มีความต่อเนื่อง เป็นระบบ
หนังสือ75.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ของเด็ก ๆ ให้รู้จักการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เสริมประสบการณ์รอบด้าน พัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและขวา ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย และสนุกสนานเพลิดเพลิน มีความต่อเนื่อง เป็นระบบ เรียงลำดับขั้นตอนตามความยากง่าย เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญ สำหรับการเรียนในระดับที่สูงขึ้น เรียนสนุก เรียนเพลิน เรียนเก่ง

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757418744 (ปกอ่อน) 32 หน้า
ขนาด: 210 x 292 x 3 มม.
น้ำหนัก: 130 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จี-จูเนียร์, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน