0
ปู่หม่อนล้านนา : 100 ปีศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร (ปกแข็ง)
ผมเป็นหนี้ตาสีตาสาเรื่องทุนเล่าเรียน จึงไม่เคยคิดหนีไปรับเงินเดือนสูงๆ ที่อื่น และยังสอนหนังสือใช้หนี้ตาสีตาสามาจนทุกวันนี้
หนังสือ522.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมเรื่องราวประวัติชีวิตและผลงานอันทรงคุณค่า ของ "ศาสตราจารย์ ประเสริฐ ณ นคร" อดีตนายกราชบัณฑิตยสถาน และนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติปี พ.ศ. 2531 ผู้ประพันธ์คำร้องภาษาไทยของเพลงพระราชนิพนธ์ชะตาชีวิต ใกล้รุ่ง ในดวงใจนิรันดร์ แว่ว เพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    "ศาสตราจารย์ ประเสริฐ ณ นคร" เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางในวงวิชาการว่า เป็นปรมาจารย์ในด้านไทยศึกษา ที่มีความรอบรู้ในลักษณะสหวิทยาการ ทั้งคณิตศาสตร์ สถิติ ประวัติศาสตร์ไทย ปฏิทินไทย ภาษาไทย จารึก ศิลปวรรณคดี และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นนักวิชาการที่ให้ความสำคัญกับการขยายขอบเขตของไทยศึกษา ไปสู่ไทศึกษาหรือการศึกษาเรื่องของชนเผ่าไทอื่น ๆ นอกประเทศไทย ผลงานทางวิชาการของท่านมีอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งผลงานเหล่านี้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง และใช้อ้างอิงในวงวิชาการเสมอมา

สารบัญ

- ปู่หม่อนล้านนา
- ชีวิตและผลงาน
- วันนี้ของชีวิต (วันที่อยู่ถึง 100 ปี)
- ประวัติศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร
- ผลงานด้านภาษา จารึกและประวัติศาสตร์
- ปู่หม่อนล้านนากับเพลง
- เมื่อตะวันพลาลบหนทาง
- ภาคผนวก
- 100 ปี ศตวรรษา ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167166773 (ปกแข็ง) 508 หน้า
ขนาด: 158 x 220 x 27 มม.
น้ำหนัก: 680 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์บ้านมงคล, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน