0
ป๋องแป๋งรักยาย (PDF)
นิทานภาพคำกลอนเรื่องราวความรักความผูกพันระหว่างป๋องแป๋งกับปู่ ช่วยสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างคน 2 วัยในครอบครัว ผ่านกิจกรรมสนุก พัฒนาอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังลูกให้รู้จักอยู่ร่วมกับญาติผู้ใหญ่ได้อย่างมีความสุข
ผู้เขียน สองขา
e-books(PDF) ?59.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นิทานภาพคำกลอนเรื่องราวความรักความผูกพันระหว่างป๋องแป๋งกับปู่ ช่วยสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างคน 2 วัยในครอบครัว ผ่านกิจกรรมสนุก พัฒนาอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังลูกให้รู้จักอยู่ร่วมกับญาติผู้ใหญ่ได้อย่างมีความสุข

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163781369 (PDF) 24 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์พาส แอท คิดส์, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน