0
ป.แพ่ง มหัศจรรย์ เล่ม 2 ใหม่ 2549-2550
ผู้เขียน L.R.C.GROUP
หนังสือ237.50 บาท
สภาพเก่าปานกลาง125.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวม สาระสำคัญ คำบรรยาย หลักกฎหมาย ฎีกาที่สำคัญ เกี่ยวกับความแพ่งตั้งแต่เรื่อง ซื้อขาย เช่า เช่าซื้อ ให้ แลกเปลี่ยน ค้ำประกัน จำนอง จำนำ เอกเทศสัญญาต่าง ๆ ตั๋วเงิน หุ้นส่วน-บริษัท ทรัพย์-ที่ดิน ครอบครัว-มรดก ทั้งยังได้รวบรวมฎีกาสำคัญ และตัวอย่างข้อสอบ เพื่อเป็นการสะดวก อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับเตรียมตัวเข้าสู่สนามสอบ ทั้งในระดับเนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วย และผู้ช่วยผู้พิพากษา และนักศึกษาวิชากฎหมายทั่วไป   (บางส่วนจากคำนำ)

สารบัญ

- ซื้อขาย ผู้ขาย ไม่จำต้องมีกรรมสิทธิ์ในขณะทำสัญญาซื้อขาย
- สัญญาชื้อขายอสังหาริมทรัพย์ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียน (แบบ)
- สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดกับสัญญาจะซื้อขาย
- การโอนกรรมสิทธิ์
- อายุความในข้อรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่อง มีกำหนด 1 ปี
- ความรับผิดในเรื่องการรอนสิทธิเป็นไปโดยผลของกฎหมาย
- สัญญาขายฝาก กรรมสิทธิ์ตกไปยังผู้ซื้อ แต่ผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้น คืนได้
- กำหนดเวลาไถ่ทรัพย์ที่ขายฝาก ตามมาตรา 494
- ผู้ที่มีสิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากมีอยู่ 3 ประเภท
- การขายทอดตลาด
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9749446461 (ปกอ่อน) 414 หน้า
ขนาด: 186 x 258 x 19 มม.
น้ำหนัก: 740 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์L.R.C. GROUP
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน