0
ป.1 จำนวน การวัด และเรขาคณิต : ชุด ฝึกทำเลขทุกวัน
ทำทุกวัน เก่งขึ้นแน่นอน เฉลยอย่างละเอียด พร้อมคำอธิบายเพิ่มเติม มีแผ่นการ์ดแบบฝึก เขียนซ้ำ ลบได้ เพิ่มพลังการเรียนรู้และตารางวัดผลคะแนน
ผู้เขียน Gakken (กักเคน)
หนังสือ140.60 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ทบทวนความรู้เรื่องจำนวนและการบวก ลบ คูณ หาร รู้จักการชั่ง ตวง และวัดในรูปแบบต่าง ๆ และเรียนรู้รูปเรขาคณิต ทั้งสองมิติและสามมิติ รูปคลี่ การวาด ลักษณะพิเศษต่าง ๆ รวมถึง
การคำนวณหาพื้นที่ พื้นผิว และปริมาตร ภายในเล่มจะฝึกให้เด็กคุ้นเคยกับเนื้อหาและโจทย์ พร้อมอธิบายวิธีการคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและสามารถหาคำตอบได้ แนะนำเทคนิคการคำนวณ มีแบบฝึกหัดที่ให้เด็กทำซ้ำ ๆ จนเข้าใจและจดจำวิธีหาคำตอบได้ มีแบบทดสอบวัดผลเป็นระยะ เพื่อทบทวนความรู้

สารบัญ

- จำนวนไม่เกิน 10
- การรวมกัน
- จำนวนไม่เกิน 20
- เวลา
- การเปรียบเทียบ
- เกมปริศนา
- จำนวนไม่เกิน 100
- รูปเรขาคณิต
- เวลา
- การแบ่ง
- การบอกตำแหน่ง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 3900010016602 (ปกอ่อน) 100 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 6 มม.
น้ำหนัก: 210 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2/2019
ชื่อเรื่องต้นฉบับMainichi no Drill Shogaku 1nen no Su Ryo Zukei
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Gakken Education Publishing Co., Ltd.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน