0
ผลิตภัณฑ์จากข้าวไทยและผลพลอยได้ที่น่าสนใจ
ช่วงวิกฤติเรื่องการจำนำข้าวของชาวนาในปี พ.ศ.2556 เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนคงต้องจำเรื่องนี้ไปอีกนาน เนื่องจากชาวนาประสบปัญหาในการจำนำข้าว จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เขียนนำเรื่องที่เกี่ยวกับข้าว
หนังสือ161.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ช่วงวิกฤตเรื่องการจำนำข้าวของชาวนาในปี พ.ศ.2556 เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนคงต้องจำเรื่องนี้ไปอีกนาน เนื่องจากชาวนาประสบปัญหาในการจำนำข้าว จึงเป็นแรงบันดาลใจให้นำเรื่องเกี่ยวกับข้าว ซึ่งส่วนมากจะเป็นเรื่องของข้าวไทยและผลพลอยได้ มาร้อยเรียงเป้นหนังสือที่ไม่ยาวมากเกินสู่สายตาของทุกท่าน ข้าวมีความสำคัญต่อชีวิตมุนษย์มาก เนื่องจากมนุษย์ต้องบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก ประชากรในบางภาคอาจจะบริโภคข้าวเจ้า หรืออาจจะบริโภคข้าวเหนียว อีกด้านหนึ่งซึ่งบางคนอาจจะมองข้าวไป คือนอกจากตัวข้าวและแป้งมีประโยชน์ในการใช้เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์แล้ว ผลพลอยได้ก็มีประโยชน์เช่นเดียวกัน ได้แก่ รำข้าว แกลบ และฟางข้าว ซึ่งประโยชน์ได้โดยทางตรงและทางอ้อม ข้อมูลประโยชน์ของผชิตภัณฑ์จากข้าวและผลพลอยได้ มาจากวารสาร บางชนิดได้มาจากบทความ และบางชนิดได้มาจากงานวิจัย ซึ่งหนังสือผลิตภณฑ์จากข้าวไทยและผลพลอยได้ที่น่าสนใจ เล่มนี้ ได้กล่าวถึงสิ่งที่น่าสนใจเหล่านั้น หนังสือเล่มนี้เหมาะสมนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป รวมทั้งเหมาะสำหรับใช้เป็นหนังสืออ้างอิง

สารบัญ

บทที่ 1 ข้าวไทย
บทที่ 2 ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปข้าวใช้เป็นอาหาร
บทที่ 3 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลพลอยได้จากข้าว : รำข้าว
บทที่ 4 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลพลอยได้จากข้าว : แกลบ
บทที่ 5 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลพลอยได้ : ฟางข้าว

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165382823 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 171 x 240 x 11 มม.
น้ำหนัก: 345 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน