0
ผังเมืองรวม จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ.2560 (Set)
ผังเมือง เป็นแนวทางการพัฒนา ดำรงรักษาเมืองและบริเวณ เกี่ยวข้อง ชนบทใช้ประโยชน์ใน ทรัพย์สิน คมนาคม ขนส่งสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อมสอดคล้องกับการพัฒนา ระบบเศรษฐกิจ
หนังสือ475.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ผังเมือง" เป็นแนวทางการพัฒนา ดำรงรักษาเมืองและบริเวณ เกี่ยวข้อง ชนบท ใช้ประโยชน์ใน ทรัพย์สิน คมนาคม ขนส่งสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อมสอดคล้องกับการพัฒนา ระบบเศรษฐกิจ ดังปรากฎนโยบาย มาตรการจัดระเบียบต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ดังในเล่มนี้ ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย "ผังเมืองรวม จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ.2560" พร้อมด้วย MP 3 กฎหมาย ผังแผนที่ กทม. หรือหมายจราจร คูปองกฎหมาย ฟรี 10,000 บาท บริการแก้ไขเพิ่มเติม 5 ปี พ.ร.บ. การผังเมือง ใหม่ล่าสุด 2560 และประชากรไทย ชาย หญิง รายจังหวัด 2560 65 ล้านคน อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้สนใจทั่วไป

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9110043000019 (ปกอ่อน) 0 หน้า
ขนาด: 225 x 310 x 12 มม.
น้ำหนัก: 605 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน