0
ผัว-เมีย กับเรื่องของกฎหมาย
ปัจจัยสำคัญหนึ่งของความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวก็คือ คู่สมรส หรือเรียกง่าย ๆ ผัวเมีย หากคู่สมรสมีความเข้าใจในเรื่องของสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายก็จะเกิดผลดี
หนังสือ323.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

   ให้เนื้อหาเกี่ยวกับ ผัว-เมีย กับเรื่องของกฎหมาย เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นสถาบันหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคม และส่งผลที่สำคัญยิ่งต่อความมั่นคงของสังคม เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลสมาชิกของสังคมคือคือบุตรที่เกิมา และจะเป็นกำลังสำคัญของส่วนรวมต่อไป หากสถาบันครอบครัวมีความสมบุรณ์ ไม่แตกร้าว ก็จะส่งผลดีต่อทุก ๆ ด้าน ซึ่งปัจจัยสำคัญหนึ่งของความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวก็คือ คู่สมรส หรือเรียกง่าย ๆ ว่า ผัวเมีย หากคู่สมรสมีความเข้าใจในเรื่องของสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายก็จะเกิดผลดี มีการยอมรับและปฏิบัติให้ถูกต้องในกรอบของกฎหมายและปฏิบัติตนให้ดีที่สุด

สารบัญ

- ณ จุดเริ่มต้น
- เมียตามกฎหมาย
- การหมั้น
- เงื่อนไขการหมั้น
- เงื่อนไขเรื่องอายุ
- กรณีผู้เยาว์ทำการหมั้น
- สินสอด
- กรณีตกลงให้สินสอดกันหลังสมรส
- ผู้มีอำนาจฟ้องเรียกสินสอด
- หมั้นแล้ว ไม่ยอมแต่ง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167242989 (ปกอ่อน) 424 หน้า
ขนาด: 183 x 257 x 16 มม.
น้ำหนัก: 635 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์บัณฑิตอักษร, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน