0
ผู้นำแห่งความสำเร็จ
ผู้เขียน DAN COUGHLIN
หนังสือ280.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสวมบทบาทของผู้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในองค์กร คนเหล่านี้ต้องการขจัดความไม่ปรองดองกันภายในองค์กร และต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาไม่ใช่คนสร้างปัญหาเสียเอง พวกเขาต้องการโน้มน้าวใจคนอื่น ๆ ให้เกิดความคิดที่แตกต่าง และก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่คาดฝันหรือเป็นไปไม่ได้ หลายครั้งที่คนเหล่านี้กระทำอยู่เบื้องหลัง และไม่ได้รับการชื่นชมเหมือนดังเช่นกลุ่มคนที่มีผลผลิตในการทำงานต่ำกว่าได้รับ แต่พวกเขาก็ยอมรับโดยดุษฎี พวกเขาเข้าใจดีว่าหากต้องการได้รับการยอมรับนับถือก็ต้องยอมเสียสละบางสิ่งบางอย่างไปบ้าง

สารบัญ


สารบัญ

 • บทนำ

 • ส่วนที่ 1 ภาพรวม

 • บทที่ 1 ความเข้าใจผิดเรื่องกำไรต่อหุ้น

 • บทที่ 2 คุณลักษณะของ "ผู้นำแห่งความสำเร็จ"

 • ส่วนที่ 2 เครื่องมือ

 • บทที่ 3 ฉลากนั้นสำคัญไฉน

 • บทที่ 4 โค้ช..คุมทีมได้เพียงขอบสนาม !

 • บทที่ 5 ปฏิบัติอยู่ในกรอบวัตถุประสงค์แต่ไม่หยุดสร้างสรรค์สิ่งใหม่

 • บทที่ 6 มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ต่างหาก !

 • บทที่ 7 การจ้างงานไม่ใช่เกมหาคู่

 • ส่วนที่ 3 ความท้าทาย

 • บทที่ 8 "การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ดี..ความเชื่อไร้สาระขององค์กรธุรกิจ

 • บทที่ 9 นักสร้างสรรค์แบบผ่าเหล่า

 • บทที่ 10 บทสรุปเกี่ยกับ "ผู้นำแห่งความสำเร็จ" และเครื่องมือในการประเมินตัวเอง

  รายละเอียดหนังสือ
  ISBN: 9749411528 (ปกอ่อน) 344 หน้า
  ขนาด: 155 x 235 x 19 มม.
  น้ำหนัก: 470 กรัม
  เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
  สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท, บจก.
  เดือนปีที่พิมพ์: 2006
  สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน